0

Joko tunnet Suomi100 – Korkeakouluoppimisen laadun sinivalkoiset linjaukset. Täältä ne löytyvät: http://www.oamk.fi/files/5815/1299/4639/Sinivalkoiset_linjaukset_2017.pdf. Linjaukset tarkastelevat, määrittelevät…More

0

Auditointi on jälleen tulossa. Ei nyt ihan heti kuitenkaan, mutta muutaman vuoden kuluttua. Viimeksi Karvi…More

0

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) auditoi suomalaiset korkeakoulut kuuden vuoden välein. Arvioinnein osaltaan varmennetaan Suomen asema…More

0

Talvella HAMKin kansainvälinen neuvottelukunta piti kokoustaan Hämeenlinnassa. Tässä yhteydessä kävimme tutustumassa myös jalkinemuotoilun koulutukseemme. Minulle…More

Vesi fokuksessa
0

Vesi, erityisesti sen puhtaus ja riittävyys, on elämän keskeinen edellytys. Vesi on pahimmillaan myös laajojen…More

Benchmarking
0

”Benchmarking (esikuva-analyysi/vertailuanalyysi) tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on…More

1 2 3 5