Uutta yhteistoimintamallia kehitetään maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun

Maa- ja metsätalousministeriön, Salaojayhdistyksen ja Tapion yhteistyönä laadittiin vuosina 2019-2020 maa- ja metsätaloudelle uusi strategia vesien tilan parantamiseksi. Oli kulunut 20 vuotta maa ja metsätalousministeriön ja Salaojayhdistyksen tuottaman peltojen kuivatustilan parantamista koskevan strategian laatimisesta. Uudessa strategiassa yhteistoiminnan kehittämiselle valuma-aluetasolla asetetaan suuri painoarvo. Luonnonmukaiset menetelmät tavoitteena Työryhmä kävi lävitse, mitkä ovat tulevaisuuden haasteet maa- ja metsätalouden … Jatka artikkelin Uutta yhteistoimintamallia kehitetään maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun lukemista