Vinkit laadukkaan tekstityksen tuottamiseen

AV-käännösten laatusuositukset julkistettiin tammikuun lopulla. Näitä suosituksia kannattaa hyödyntää tehdessään itse tekstityksiä.  

Muista, että tekstitys on osa videon kertomaa viestiä. Voit aina kiinnittää huomiota tyyliin, ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen. Ohjelmasta riippuen et voi välttämättä vaikuttaa kaikkiin alla mainittuihin seikkoihin.

Huomioi tekstitys jo videota tehdessä 

 • Jätä kuvan alareunaan tyhjää tilaa, älä täytä esim. dioihin visuaalista materiaalia alas asti. Näin ruudun alareunaan sijoittuva tekstitys ei peitä muuta. 
 • Puhu rauhallisesti ja selkeästi. Sanoita, mitä kuvassa näkyy, jos ei käy muuten videolta ilmi. 
 • Varmista, että äänenlaatu on mahdollisimman hyvä (sulje pois taustamelu, käytä erillistä mikrofonia) 

Tekstityksen tyyli 

 • Huomioi videon tavoitteet ja katsojat. Kuka katsoo videota ja missä kontekstissa? 
 • Huomioi tekstittäessä kokonaisuus 
  • viesti määrittyy kuvan, käytetyn kielen ja äänen yhteispelinä. 
  • sovita viesti videon sisältöön, tyyliin ja rytmiin sopivaksi.  
 • Laadukas tekstitys on selkeää yleiskieltä, joka noudattaa kielioppi- ja oikeinkirjoitussääntöjä. 

Tekstityksen muotoilu 

 • Lyhenteet kirjoitetaan joko auki tai jätetään pois. 
 • Kellonajat seuraavalla muotoilulla: hh.mm,ss. 
 • Lukujen suhteen noudatetaan tavallista kieliopin mukaista muotoilua. 

Tekstitysten rivitys 

Tekstitykset koostuvat kertalukemalla ymmärrettävistä repliikeistä, jotka asettuvat yhdelle tai kahdelle riville.  

 • Rivin lukemiseen tarvitaan kolme sekuntia. Riville ei enempää, kuin 37 merkkiä/ koko repliikkiin kaksi virkettä. 
 • Tee ylärivistä lyhyempi, kuin alarivistä. Näin katseen siirtäminen yläriviltä alemmalle riville on nopeampaa. 
 • Repliikit tasataan vasempaan reunaan.  
 • Tarvittaessa rivitä repliikin sisältö helposti luettavaksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Luontevin kohta rivinvaihdolle on lauseraja. 
 • Jos joudut jakamaan virkkeen useampaan repliikkiin, muotoile kaikista repliikeistä ymmärrettäviä kokonaisuuksia.  
 • Jälleen luontevin kohta vaihdolle on lauseraja. Jos joudut jatkamaan virkettä seuraavassa repliikissä, merkitään virkkeen jatkuminen yhdysmerkillä ensimmäisen repliikin lopussa, jolloin ennen yhdysmerkkiä, repliikin viimeisen merkin jälkeen tulee välilyönti. – 
 • Tiivistämistä todennäköisesti tarvitaan! 

Tekstitysten ajoittaminen 

 • Ajasta tekstitys ruudulle, kun puhe alkaa, korkeintaan pientä hetkeä aiemmaksi.  
 • Tekstitys loppuu aikaisintaan puheen loppuessa tai viimeistään sekuntia myöhemmin.  
 • Lyhyen repliikin lukemiseen käytetään enemmän aikaa, kuin pitkän. 
 • Nyrkkisääntö on, että tekstityksiä ei ole näkyvissä selvästi havaittavien kuvaleikkausten aikana, esimerkiksi silloin, jos videolla näytetään mustaa ruutua. 
 • Tästä poiketaan, mikäli tekstitysten ymmärrettävyys kärsii, eikä tekstejä ole mahdollista muotoilla toisin. 
 • Huomioi, että katsojan pitää ehtiä katsoa myös kuvaa. 
 • Kokeile itse lukea tekemiäsi tekstityksiä. Tuntuuko niiden nopeus sopivalta, kiireettömältä?