Videointiohjeita

HAMKilla tuetaan laadukkaan videomateriaalin tuotantoa ja tämän tukemiseksi, on henkilökunnalla mahdollisuus lainata videointikalustoa (lue tarkemmin laitteiden lainaamisesta täältä), sekä varata tähän tarkoitukseen tehtyjä tiloja.

Mikä kamera ja miksi?

HAMKin eri yksiköistä löytyy paljon kirjavaa kamerakalustoa, mutta varsinaisia lainalaitteita, jotka sijaitsevat Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa on kahta eri tyyppistä:

  • Videokamera Canon XA-20 ohje
  • Järjestelmäkamera Canon EOS 80D ohje

Kummallakin kameralla saadaan tuotettua laadukasta videokuvaa, mutta käyttäjille jotka eivät aiemmin ole käyttäneet vastaavia kameroita, suosittelemme käyttämään Canonin videokameraa XA-20.

Videokameran käyttö on suoraviivaisempaa, kuin järjestelmäkameran käyttö ja asetuksia on vähemmän, joita pitäis ottaa huomioon kuvatessa. Lisäksi mikrofonit saadaan liitettyä videokameraan huomattavasti helpommin.

Haulikkomikrofoni, kaulusmikki vai molemmat?

Haulikkomikrofoni on hyvä valinta silloin, kun halutaan taltioida suuremman ryhmän ääntä / halutaan saada talteen yleisääntä.

Kaulusmikit ovat suositeltava vaihtoehto esimerkiksi haastatteluissa tai käytännössä aina, kun puhujia ei ole neljää ihmistä enempää. Äänenlaatu kaulusmikeissä on kuitenkin huomattavasti selkeämpi, kuin haulikkomikrofonissa. Kaulusmikkejä on saatavilla niin langattomana kuin langallisena.

Videokameraan on kytkettävissä suoraan kaksi mikrofonia ja järjestelmäkameraan yksi mikrofoni. Jos tarve on taltioida enemmän kuin kahden ihmisen äänet, on käytettävä erillistä äänentallenninta (Zoom), johon saat maksimissaan neljä äänituloa liitettyä. Äänentallentimen käyttö on yksinkertaista, mutta vaatii enemmän jälkieditointia, koska äänitiedostot täytyy erikseen editoida videoon mukaan kuvauksien jälkeen.

Molempien mikrofonien hyödyntäminen kuvaustilanteissa

Kuvaustilanteissa saattaa tulla vastaan tilanteita, missä syystä tai toisesta mikrofoni ei välttämättä toimi oletetulla tavalla. Se voi hajota kesken tapahtuman tai paristot voivat loppua kesken. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää kuvaustilanteissa käytännössä aina kun mahdollista sekä haulikkomikkiä, että kaulusmikrofonia. Tällöin pystytään varmentamaan äänen taltiointi, vaikka toinen mikrofoneista pettäisikin kesken kaiken.

Toinen syy on kaulusmikkien herkkyys. Esimerkiksi Haastattelutilanteessa haastateltava saattaa vahingossa osua mikrofoniin, josta syntyy häiriöääntä sekä mahdollista puheen epäselvyyttä. Jos tilanteessa hyödynnetään kahta eri mikrofonia, on tässä tilanteessa mahdollista jälkieditoinnissa miksata näitä kahta ääntä keskenään, jolloin saamme äänestä selkeätä virheistä huolimatta.

Kuvauspaikan valinta

Kuvauspaikan valinnassa on hyvä ottaa muutama asia huomioon, joista lisäohjeita videointi-artikkelissa, linkki: Miten toimia videota kuvatessa? .

Kuvauksen valmistelu

Kun välineistö ja kuvauspaikka on löydetty, seuraavana vaiheena on välineiden kasaaminen kuvauspaikalla. Kameran asentaminen jalustaan sekä mikrofonin kytkeminen kameraan käydään kummissakin kameroiden ohjeissa yksityiskohtaisesti lävitse kuvien kera, joten tässä ei asiaa käydä enää yksityiskohtaisemmin lävitse.

Toiminta kuvaustilanteessa

Lisävinkit kuvaajana tai kuvattajana toimimiseen: Miten toimia videota kuvatessa? .

Videomateriaalin editointi

Tutustu ohjeeseen: Videon editointi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.