Toimintojen automatisointi Moodlessa

Hyödynnä Moodlen automatiikkaa, kun:

  • Hallinnoit isoja ryhmiä
  • Haluat virtaviivaistaa toistuvia toimintoja
  • Haluat vähentää yleiseen työtilan hallinnointiin kuluvaa aikaa

Huomioi, että automatiikan rakentamiseen ja erityisesti sen mielekkäiden hyödyntämistapojen muotoiluun voi aluksi kulua runsaasti aikaa. Opit kuitenkin samalla tunnistamaan entistä paremmin tapoja, joilla tehokkaasti voi automatisointia hyödyntää ja teet työtä myös tulevia vastaavia toteutuksia varten. Toteutuksilla, joissa toimii yhdessä useita opettajia automatiikan rakentaminen vaatii huolellista yhteissuunnitelua.

Automatiikkaa voit hyödyntää monella eri tavalla

Ryhmien hyödyntäminen

Mikäli toteutuksen ryhmäkoko on iso tai haluat jäsennellä sisältöjä työtilassa tehokkaammin, voit hyödyntää ryhmiä, esimerkiksi opiskelijoiden ryhmätehtäviä ja määrittämiesi kriteerien mukaan tehtävää opiskelijoiden ryhmien muodostamista ja niihin liittymistä. Myös työtilan kielivalinnat tai esimerkiksi opinnäytetöiden suodatus eri ohjaajille onnistuu ryhmävalinnoilla. Ohje

Tenttien hyödyntäminen

Tenttejä voit hyödyntää eri näkulmista. Opiskelijat voivat esimerkiksi tenttien avulla harjoitella vapaasti lisää aihetta tarpeen mukaan ja saada palautetta suorituksista itsensä tarkastavilla tenteillä. Tenttien itsensä arvioivien kysymystyyppien tunnistaminen ja niiden mielekäs hyödyntäminen ottaa jälleen oman aikansa, mutta mitä enemmän tenttejä laadit, pystyt sitä paremmin tiedostamaan, millaista osaamista erilaiset kysymystyypit tai tentin tekotavat mittaavat tai eivät mittaa. Ohje