Tietosuoja opinnäytetöissä

In English

Tietosuoja opinnäytetöissä

Opinnäytetyöt menevät tutkimuksen kategoriaan, joten kaikkia Tietosuoja tutkimuksessa -sivun kohtia tulee noudattaa. Tälle sivulle on tiivistetysti koottu ne asiat, jotka tyypillisesti opinnäytetyössä tulee tietosuojasta muistaa.

Opinnäytetöissä tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalakia.

Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu

Opinnäytetyötä suunniteltaessa on tärkeää pohtia muun muassa seuraavia asioita:

 • Mitä tietoa on tarpeen kerätä, jotta tutkimuskysymyksiin saadaan vastaukset
  • Olisiko aineistosta mahdollista poistaa henkilötiedot (anonymisointi) tai muuntaa ne tunnistamattomiksi käyttäen esimerkiksi tunnistuksen estäviä koodeja (pseudonymisointi).
  • Kerää vain tutkimuskysymyksen kannalta olennaista tietoa.
  • Ole huolellinen henkilötietojen käsittelyssä.
  • Arvioi onko tarvetta vaikutustenarvioinnin tekemiselle
 • Millä välineillä keräät ja käsittelet tietoa?
 • Kuinka kauan säilytät aineistoa ja miten aineisto tuhotaan tai arkistoidaan?

Tutkimukseen osallistuvien informointi

On tärkeää valmistella tutkimukseen osallistuville Rekisteröidyn informointi -ohjeen mukainen tietosuojailmoitus. Tyypillisesti opinnäytetyössä rekisterinpitäjänä toimii opiskelija itse. Käsittelyperusteena voi olla esimerkiksi suostumus tai yleinen etu.

Lisätietoja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.