Tietosuoja opinnäytetöissä

In English Tietosuoja opinnäytetöissä Opinnäytetyöt menevät tutkimuksen kategoriaan, joten kaikkia Tietosuoja tutkimuksessa -sivun kohtia tulee noudattaa. Tälle sivulle on tiivistetysti koottu ne asiat, jotka tyypillisesti opinnäytetyössä tulee tietosuojasta muistaa. Opinnäytetöissä tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalakia. Henkilötietojen…

Tietosuoja tutkimuksessa

In English Ohjeen taustaa Tutkimuksessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on tekeillä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä käytännesäännöt. Myös tietosuojavaltuutettu toimisto saattaa julkaista tarkennettuja ohjeita. Tämä HAMKin ohje päivittyy sitä mukaa, kun lisätietoja saadaan. Tämä ohje toimii myös opinnäytetöiden yhteydessä. ​Aineistonhallintasuunnitelma Henkilötietojen käsittelyyn…