Moodle: arviointimatriisi

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu…

Toimintojen automatisointi Moodlessa

Hyödynnä Moodlen automatiikkaa, kun: Hallinnoit isoja ryhmiä Haluat virtaviivaistaa toistuvia toimintoja Haluat vähentää yleiseen työtilan hallinnointiin kuluvaa aikaa Huomioi, että automatiikan rakentamiseen ja erityisesti sen mielekkäiden hyödyntämistapojen muotoiluun voi aluksi kulua runsaasti aikaa. Opit kuitenkin samalla tunnistamaan entistä paremmin tapoja,…

Moodle: automaattiset muistutusviestit

Re-engagement-aktiviteetti eli muistutustoiminto lähettää opiskelijalle sähköpostiviestin asettamiesi ehtojen mukaisesti. Jokaista automaattisesti lähetettävää sähköpostiviestilogiikkaa varten pitää määrittää erillinen muistutus. Käytä muistutusta, kun haluat muistuttaa opiskelijoita tulevista deadlineista. herätellä toteutuksen passiivisia opiskelijoita. kehua opiskelijoita suorituksesta. Pikaohje Suunnittele logiikka, jonka mukaan opiskelijoille lähetetään…

Moodle: Tentti

Tentillä voit rakentaa opiskelijoille itsenäisesti tehtäviä harjoitteita tai automaattisesti tai käsin arvioitavia kokeita. Kattava kuvaus Tentti-aktiviteetista suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Kysymystyypit Lista erilaisista kysymystyypeistä suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Nyrkkisääntönä kysymysten tarkastamiseen voi todeta, että essee-muotoista kysymystä lukuunottamatta kaikki muut kysymystyypit rakennetaan tukemaan automaatista arviointia.…

Moodle: Edistymisen seuranta (Completion Progress -lohko)

Moodle-työtilaan voidaan lisätä yksi tai useampi Edistymisen seuranta (eng. Completion Progress) -lohko, joka osoittaa etenemispalkin ja värien avulla opiskelijan suorituksia työtilassa. Lohkoja voi lisätä myös useita samaan työtilaan (yksi esim. pakollisille tehtäväille, toinen tuntitehtäville jne.). Toteutuksilla, joissa toimii yhdessä useita…

Moodle: Suoritusten seuranta

Moodle-työtiloissa on oletuksena käytössä Suoritusten seuranta. Tällä saadaan nostetua Edistymisen seuranta -lohkoon näkyviin seurattavia sisältöjä joko automaattisesti ehtojen mukaan tai käsin valittuna. Avaa työtilan nimen oikeassa kulmassa sijaitsevasta rattaasta asetukset > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta. Asetus mahdollistaa erilaisten suoritusehtojen…

Moodle: arviointi ja arviointikirja

Kaikki arvioitavat aktiviteetit (mm. tehtävät, tentit ja työpajat) lisätään arviointikirjaan automaattisesti. Kaikki nämä sijoitetaan oletuksena yhteen työtilakohtaiseen arviointikategoriaan lisäämisjärjestyksessä. Järjestystä voit muuttaa Arvioinnit – Arviointikirjan asetukset – Asetukset. Voit lisätä arviointikategorioita sivun alalaidasta. Jokaiselle kategorialle voi määritellä erikseen mm. pisteytyksen/arviointiasteikon.…

Moodle: Ryhmät ja ryhmittelyt

Hyödynnä ryhmiä, kun: Haluat opiskelijoiden tekevän ryhmätöitä ja hallita näitä helposti. Toteutuksen ryhmäkoko on iso ja haluat hallita ja jäsentää työtilan aineistoja ja työskentelyä tehokkaammin. Haluat saman toteutuksen kieliversiot samaan työtilaan – mahdollista aluksi tehtävällä ryhmävalinnalla, jossa valitaan opiskelijan käyttämä…

Moodle: ohjaa opiskelijan toimintaa ehdoilla ja rajoituksilla

Aktiviteeteille, aineistoille ja kokonaisille osioille voidaan asettaa ehtoja, joiden perusteella ne näkyvät tai  ovat piilossa opiskelijoilta. Jokaisen aineiston, aktiviteetin ja osion asetuksista löytyy kohta ”Rajoita pääsy”, jossa voi asettaa erilaisia ehtoja. Käytä ehtoja ja rajoituksia, kun: Haluat avata tiettyjä aineistoja,…