Moodle: Sisältöjen kopiointi työtilasta toiseen

Voit kopioida sisältöjä työtilasta toiseen eri tavoin. Alla ohjeistettu menetelmät kevyimmästä kankeimpaan. Kopiointikori Kopiointikori sopii käyttöösi, mikäli tarvitset työtilasta vain joitain sisältöjä tai osioita. Kopiointikori palvelee myös silloin parhaiten, kun haluat kerätä useasta työtilasta joitain sisältöjä tai osioita ilman, että…

Moodle: arviointimatriisi

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu…

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu Pepissä ja Moodlessa

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu Pepissä Peppi-järjestelmäkokonaisuus on HAMKin opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin master-järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että Peppi on kaiken suoritettuihin opintopisteisiin liittyvän tiedon lähde. Tieto suoritetuista opintopisteistä siirtyy valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon siis yksinomaan Pepin kautta. Miksi tämä tieto on tärkeä…

Sisällöt vanhasta Moodlesta uuteen

Siirrä sisällöt, aineistot ja aktiviteetit vanhasta Moodlesta (moodle.hamk.fi) uuteen Moodleen (learn.hamk.fi) omatoimisesti. Siirto onnistuu varmuuskopioiden avulla. Käyttäjiä tai palautuksia ei voida siirtää.  Vaihe 1. Tee varmuuskopio vanhassa Moodlessa  Tee kurssista varmuuskopio vanhassa Moodlessa (http://moodle.hamk.fi). Käyttäjiä tai käyttäjien tietoja et saa…

Moodle: Ryhmät ja ryhmittelyt

Hyödynnä ryhmiä, kun: Haluat opiskelijoiden tekevän ryhmätöitä ja hallita näitä helposti. Toteutuksen ryhmäkoko on iso ja haluat hallita ja jäsentää työtilan aineistoja ja työskentelyä tehokkaammin. Haluat saman toteutuksen kieliversiot samaan työtilaan – mahdollista aluksi tehtävällä ryhmävalinnalla, jossa valitaan opiskelijan käyttämä…

Moodle: työtilojen metalinkitys

Metalinkitys poimii yhden työtilan kaikki jäsenet mukaan toiselle kurssille osallistujiksi. HUOM. Metalinkityksen kautta ei muodostu samanlaista yhteyttä toteutuksen ja työtilan käyttäjien välillä, kuin tekemällä yhdistämisen Pepin toteutuksella. Tällöin osallistujien hallinnointi tehdään Pepissä ja osallistujatiedot päivittyvät automaattisesti Moodle-kurssialueelle. Ohje useamman toteutuksen…

Moodle: roskakori

Opettajalla on mahdollisuus hyödyntää työtilakohtaista roskakoria. Poistettaessa sisältöjä tai aktiviteetteja kurssilta, Moodle varmistaa käyttäjältä, että poisto halutaan varmasti tehdä. Tämän jälkeen poistettu sisältö siirretään roskakoriin noin seitsemäksi päiväksi, josta se voidaan vielä tarvittaessa palauttaa. Sisältö palautuu alkuperäiseen osioon viimeiseksi. Jos…

Moodle: tehtävien ja sisällön lisääminen

HAMKin Moodlessa on useita vaihtoehtoja tehtävien ja sisällön esittämiseen. Aktiviteetteja ja aineistoja lisätään työtilaanmuokkaustilan ollessa päällä. Erityisesti ennen aktiviteettien lisäämistä opiskelijoille, kannattaa pohtia tavoitteet ja miten opiskelijoiden halutaan toimivan. Eri tehtävätyyppien ominaisuuksiin kannattaa tutustua yleisen Opettajan oppaan työkalutaulukon avulla. Sisällön…

Moodle: käyttäjien lisääminen työtiloihin

Moodle-työtilaan voi asettaa useita avaimia/liittymistapoja. Ensisijaisesti käyttäjät tulevat työtiloihin Pepin toteutusten kautta, ohje. Muita tapoja ovat metalinkitys ja kurssiavain. Metalinkityksellä toisessa työtilassa mukana olevat opiskelijat pääsevät automaattisesti käyttämään myös toisen työtilan sisältöjä. Metalinkityksen tekemällä voidaan määrittää tietyn työtilan opiskelijat jo…