Moodle: Läsnäolo

Läsnäolo-aktiviteetilla pystyy luomaan kurssille osallistujalistan, johon opiskelijoiden läsnäolo merkitään. Yksinkertaisuudessaan osallistujalistan luominen tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti: Luo uusi läsnäolo-aktiviteetti Anna aktiviteetille kuvaava nimi, jos kurssilla on monta läsnäololistaa Tarkista Moduulien yleiset asetukset -kohdasta, että kohta Näytä kurssilla on valittu Lisää…

Moodle: työtilan osioiden korostaminen

Kurssialueen aiheita eli osioita voi halutessaan korostaa. Kun kurssimuotona on esim. Aiheet, ruudukko tai välilehdet, voi opettaja määrittää itse, mikä osio korostetaan, jos korostetaan. Jos kurssialueen kurssimuotona on Viikko, korostus tapahtuu automaattisesti päivämäärän ja sitä vastaavan viikon mukaisesti. Oletuksena työtilaan…

Moodle: Opiskelun eteneminen (Completion Progress -lohko)

HAMKin Moodlessa kurssialueelle voidaan lisätä erillinen Opiskelun eteneminen (eng. Completion Progress) -lohko, joka osoittaa etenemispalkin ja värien avulla opiskelijan suorituksia kurssialueella. Palkkiin lisätään näkyviin automaattisesti ne aineistot ja aktiviteetit, joiden asetuksiin opettaja on määrittänyt suoritusten seurannan päälle tai voit halutessasi…

Moodle: Suoritusten seuranta

HAMKin Moodlessa uusilla kurssialueilla on oletuksena käytössä Suoritusten seuranta. Avaa työtilan nimen oikeassa kulmassa sijaitsevasta rattaasta  Asetukset > (Kurssin ylläpito) > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta Tämä mahdollistaa erilaisten suoritusehtojen asettamisen kurssialueen aineistoille ja aktiviteeteille. Opettaja voi lisätä ehdot aineiston/aktiviteetin asetuksista kohdasta…

Moodle: ehdot ja rajoitukset

Aktiviteeteille ja aineistoille voidaan asettaa ehtoja, joiden perusteella ne näkyvät tai  ovat piilossa opiskelijoilta. Ko. aineiston tai aktiviteetin asetuksista löytyy kohta ”Rajoita pääsy”, jossa voi asettaa useita erilaisia ehtoja. Valitsemalla näistä vaihtoehdoista yhden, pääsee asettamaan tarkemmat määritykset rajoitukselle. Rajoituksia voi…

Oppimisanalytiikka auttaa opiskelijan ohjauksessa

Oppimisanalytiikka auttaa opetuksen suunnittelussa, opiskelijan ohjauksessa ja toteutuksen kehittämisessä. Tietoa on paljon, tärkeintä on tunnistaa oleellisimmat tiedot, jotka tukevat toteutukseen valittua pedagogista mallia. Alla on esitetty HAMKissa käytössä olevissa eri työkalujen tarjoamat oppimisanalytiikkaan liittyvät mahdollisuudet, joita hyödyntämällä voit opettajana tehostaa…