Moodle: suoritusten seurannan merkintä käsin

Joskus opettajalle tulee tarve merkitä jokin opiskelijan suoritus käsin suoritetuksi, jotta mahdollistetaan esim. opiskelijan edistyminen tietyn logiikan mukaan poikkeavissa olosuhteissa. Siirry oikeaan näkymään: avaa asetusten valikko työtilan nimen oikean kulman rattaasta painamalla valitse ”Lisää…” avaa Raportit-välilehti Raportit-osiosta avaa Aktiviteettien suoritus.…

Moodle: Läsnäolo

Läsnäolo-aktiviteetilla pystyy luomaan kurssille osallistujalistan, johon opiskelijoiden läsnäolo merkitään. Yksinkertaisuudessaan osallistujalistan luominen tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti: Luo uusi läsnäolo-aktiviteetti Anna aktiviteetille kuvaava nimi, jos kurssilla on monta läsnäololistaa Tarkista Moduulien yleiset asetukset -kohdasta, että kohta Näytä kurssilla on valittu Lisää…

Moodle: työtilan osioiden korostaminen

Kurssialueen aiheita eli osioita voi halutessaan korostaa. Kun kurssimuotona on esim. Aiheet, ruudukko tai välilehdet, voi opettaja määrittää itse, mikä osio korostetaan, jos korostetaan. Jos kurssialueen kurssimuotona on Viikko, korostus tapahtuu automaattisesti päivämäärän ja sitä vastaavan viikon mukaisesti. Oletuksena työtilaan…

Moodle: Edistymisen seuranta (Completion Progress -lohko)

Moodle-työtilaan voidaan lisätä yksi tai useampi Edistymisen seuranta (eng. Completion Progress) -lohko, joka osoittaa etenemispalkin ja värien avulla opiskelijan suorituksia työtilassa. Lohkoja voi lisätä myös useita samaan työtilaan (yksi esim. pakollisille tehtäväille, toinen tuntitehtäville jne.). Toteutuksilla, joissa toimii yhdessä useita…

Moodle: Suoritusten seuranta

Moodle-työtiloissa on oletuksena käytössä Suoritusten seuranta. Tällä saadaan nostetua Edistymisen seuranta -lohkoon näkyviin seurattavia sisältöjä joko automaattisesti ehtojen mukaan tai käsin valittuna. Avaa työtilan nimen oikeassa kulmassa sijaitsevasta rattaasta asetukset > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta. Asetus mahdollistaa erilaisten suoritusehtojen…

Moodle: arviointi ja arviointikirja

Kaikki arvioitavat aktiviteetit (mm. tehtävät, tentit ja työpajat) lisätään arviointikirjaan automaattisesti. Kaikki nämä sijoitetaan oletuksena yhteen työtilakohtaiseen arviointikategoriaan lisäämisjärjestyksessä. Järjestystä voit muuttaa Arvioinnit – Arviointikirjan asetukset – Asetukset. Voit lisätä arviointikategorioita sivun alalaidasta. Jokaiselle kategorialle voi määritellä erikseen mm. pisteytyksen/arviointiasteikon.…

Moodle: ohjaa opiskelijan toimintaa ehdoilla ja rajoituksilla

Aktiviteeteille, aineistoille ja kokonaisille osioille voidaan asettaa ehtoja, joiden perusteella ne näkyvät tai  ovat piilossa opiskelijoilta. Jokaisen aineiston, aktiviteetin ja osion asetuksista löytyy kohta ”Rajoita pääsy”, jossa voi asettaa erilaisia ehtoja. Käytä ehtoja ja rajoituksia, kun: Haluat avata tiettyjä aineistoja,…

Oppimisanalytiikka auttaa opiskelijan ohjauksessa

Oppimisanalytiikka auttaa opetuksen suunnittelussa, opiskelijan ohjauksessa ja toteutuksen kehittämisessä. Tietoa on paljon, tärkeintä on tunnistaa oleellisimmat tiedot, jotka tukevat toteutukseen valittua pedagogista mallia. Alla on esitetty HAMKissa käytössä olevissa eri työkalujen tarjoamat oppimisanalytiikkaan liittyvät mahdollisuudet, joita hyödyntämällä voit opettajana tehostaa…