Planning and preparation of teaching in Peppi and Moodle

Teaching planning and preparation in Peppi The Peppi system is HAMK’s master system for planning, implementing and evaluating teaching. This means that Peppi is the source of all information related to completed credits. Information on completed credits is thus transferred to the national VIRTA…

Setting up a Moodle course

Moodle course area and participant administration is done in Peppi.  This applies to all applications found in Peppi.   Make sure you have defined teacher information to the application in Peppi according to Koulutussuunnittelu -> Suunnittelijan ohje toteutuksen tekemiseksi .  A. If application does not yet have a Moodle site In the Peppi implementation plan on learning environments…

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu Pepissä ja Moodlessa

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu Pepissä Peppi-järjestelmäkokonaisuus on HAMKin opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin master-järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että Peppi on kaiken suoritettuihin opintopisteisiin liittyvän tiedon lähde. Tieto suoritetuista opintopisteistä siirtyy valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon siis yksinomaan Pepin kautta. Miksi tämä tieto on tärkeä…

Moodle-työtilan perustaminen

Moodle-kurssialueiden ja osallistujien hallinnointi tehdään Pepissä. Tämä koskee kaikkia toteutuksia, jotka Pepistä löytyvät. Varmistathan, että olet määritellyt Pepin toteutukselle opettajatiedot intrassa olevan Koulutussuunnittelu -> Suunnittelijan ohje toteutuksen tekemiseksi mukaisesti. A. Jos toteutuksella ei vielä ole Moodle-työtilaa Pepin toteutussuunnitelmalta kohdasta Oppimisympäristöt löytyy…

Peppi ja Pakki opintojen ohjaukseen

HAMKissa on käytössä Peppi-järjestelmäkokonaisuus, jolla ylläpidetään useita korkeakoulun keskeisiä toimintoja ml. opiskelijahallinto ja kampusten tilojen hallinta. Pepin käyttäjät saavat rooliinsa kuuluvat toiminnot käyttöön oman työpöytänsä kautta. Ohjaustyökalut kuuluvat opettajan työpöydän toimintoihin ja opiskelija saa opintojen suunnitteluun tarkoitetut toiminnot käyttöönsä opiskelijan…