Tietosuoja opinnäytetöissä

In English Tietosuoja opinnäytetöissä Opinnäytetyöt menevät tutkimuksen kategoriaan, joten kaikkia Tietosuoja tutkimuksessa -sivun kohtia tulee noudattaa. Tälle sivulle on tiivistetysti koottu ne asiat, jotka tyypillisesti opinnäytetyössä tulee tietosuojasta muistaa. Opinnäytetöissä tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalakia. Henkilötietojen…