Laatukriteeristö

Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu toimimaan pohjaksi ammattikorkeakoulujen ja CampusOnline.fi verkko-opintojen laadun kehittämiseksi.  eAMK-hankkeessa laaditut kriteerit ovat pohjana myös hamkin laadukkaissa moduulitoteutuksissa. Laatukriteerit koostuvat 11 teemasta ja niihin liittyvistä laadukkaan toteutuksen ominaisuuksista. Kriteerit kertovat, miten nämä ominaisuudet ilmenevät suunnittelun ja toteutuksen…

Laadukas moduulitoteutus

Laadukas moduulitoteutus on osa opetushenkilöstön valmennusta, jonka tavoitteena on tukea eModuulien suunnittelua ja rakentamista. Punaisena lankana valmennuksessa on valtakunnalliset verkkototeutuksen laatukriteerit sekä kansainvälisesti tunnetut ja tiimityöskentelyyn soveltuvat CarpeDiem ja ABC suunnittelumallit. Näiden pohjalta on työstetty laadukas moduulitoteutus konsepti hamkilaiseen opetukseen…