Laatukriteeristö

Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu toimimaan pohjaksi ammattikorkeakoulujen ja CampusOnline.fi verkko-opintojen laadun kehittämiseksi.  eAMK-hankkeessa laaditut kriteerit ovat pohjana myös hamkin laadukkaissa moduulitoteutuksissa. Laatukriteerit koostuvat 11 teemasta ja niihin liittyvistä laadukkaan toteutuksen ominaisuuksista. Kriteerit kertovat, miten nämä ominaisuudet ilmenevät suunnittelun ja toteutuksen…