Moodle: tenttien tuominen vanhasta Moodlesta uuteen (kysymyskategoriat)

Tarkista, mihin kategorioihin viittaat vanhasta Moodlesta siirrettävissä tenteissä: avaa tentti ja klikkaa auki kysymyspankki. Näet suoraan, mihin kategoriaan kysymykset viittaavat. Tarvittaessa siirrä kategorioista toiseen kysymyksiä, jos se helpottaa kategorioiden käsittelyä ja jäsentää sisällöt paremmin. Luo uuteen moodleen tarvittava/tarvittavat kategoriat. Ota…

Moodle: tekstiviesti-ilmoitukset

Tekstiviesti-ilmoituksia voidaan käyttää äkillisten tuntiperuutusten tiedottamiseen. Palvelua ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön (esim. ohjaus, normaalit uutistiedotteet) Taustavaatimukset: Opiskelija on syöttänyt puhelinnumeronsa +358… muodossa omiin profiilitietoihinsa Moodlessa. Profiilitietoja pääsee muokkaamaan sisäänkirjautumisen jälkeen klikkaamalla omaa nimeään sivun oikeasta yläreunasta ja valitsemalla Käyttäjätiedot>…

Moodle: keskustelualue

Opiskelijat voivat kirjoittaa Moodlen keskustelufoorumille (paitsi vain opettajien käytössä olevalle Uutiset-foorumille), kun opettaja on niitä lisännyt kurssialueelle. Viestin lähettäminen tapahtuu avaamalla ko. keskustelufoorumi ja klikkaamalla Lisää uusi viesti. Tämän jälkeen päästään viestin lähettämiseen, jossa kirjoitetaan otsikko ja viesti. Tärkeää on…

Moodle: Tehtävä

Tehtävä-aktiviteettiin ja siihen liittyviin asetuksiin voit tutustua tarkemmin MoodleDocs-sivustolla. Tehtävänannon ei tarvitse olla pelkkää tekstiä: voit hyödyntää tehtävän kuvauksessa monipuolisesti myös mediasisältöjä. Tutustu tekstieditorin mahdollisuuksiin: Moodle: tekstieditorin painikkeet Pikaohje tehtävän laatimiseen määrittele mahdolliset määräajat tehtävälle. määritä, missä muodossa tehtävän palautus…

Moodle: Tentti

Kattava kuvaus Tentti-aktiviteetista suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Kysymysten massatuonti kysymyspankkiin Tenttikysymyksiä voi laatia laajemman kokonaisuuden Moodlen ulkopuolella ja tuoda useita kysymyksiä kerralla kysymyspankkiin. Kysymysten laatimisen ja tuonnin suomenkielinen ohje moodle.org-sivustolla. Soveltuvia tiedostomuotoja ovat esimerkiksi GIFT, Moodle XML ja Aiken. Tentti / sähköposti-ilmoitus palautetusta…

Moodle: videotehtävän arviointi

Videotehtävän arviointi tehdään pääsääntöisesti joko verkkoteksti-tehtävän tai videotehtävän (Kaltura media assignment) yhteydessä. Katso ohjeet videotehtävän määrittämiseen. Käytännössä tehtävien arviointi ei eroa tavallisten oppimistehtävien arvioinnista. Alla on kuvattu lyhyesti arvioinnin vaiheet. Videotehtävän arviointi, kun palautus on tehty linkin avulla (verkkoteksti-tehtävä) Avaa…

Moodle: opiskelija palauttaa tehtävään videon

Opiskelijat voivat palauttaa tehtävään videon kolmella eri tavalla. Joko verkkoteksti-asetuksella tekstieditorin painikkeen kautta, jaettuna linkkinä perinteiseen tehtävään tai Kaltura Media Assignment -aktiviteettiin. Opiskelijan ohje: linkki Videotehtävän määrittäminen siten, että tehtävänpalautus tehdään tehtävänpalautukseen tekstieditorin painikkeen kautta Tehdään perinteinen tehtävä-aktiviteetti, jossa palautus…

Moodle: tekstieditorin painikkeet

HAMKin Moodlessa oletustekstieditori on Atto, joka tarjoaa hyvät perustoiminnallisuudet sisällön tuottamiseen. Oletuksena tekstieditori tarjoaa yleisimmin käytetyt toiminnot tekstin muotoiluun, luettelomerkkeihin, linkkien tekemiseen ja mediasisällön lisäämiseen. Ylärivi Työkalurivin laajennus – lisäpainikkeet Tekstin muotoilu Kappaletyylit: otsikot ja leipäteksti. Käytä saavutettavuuden varmistamiseksi. Lihavointi…

Moodle: tehtävän Urkund-plagioinnin tarkastuksen asetukset

Urkund-plagioinnin tarkastuksen voi asettaa tehtävä-, keskustelualue- ja työpaja-aktiviteeteille. Kun kurssialueelle on lisätty normaali tehtävä, aseta seuraavat asetukset: Palautuksen asetukset > Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön > Kyllä Urkund-asetukset: Tärkeää on huomioida erityisesti kohdat Tiedosto lähetetään Urkundiin > Kun opiskelija käyttää Lähetä…

Moodle: H5P-sisällöt

H5P-interaktiiviset sisällöt tarjoavat useita erilaisia vaihtoehtoja verkkomateriaalin tuottamiseen. Sisältöjen suurimpana etuna on niiden toimivuus laitteesta ja selaimesta riippumatta. Ne ovat nykyaikaisia ja interaktiivisia verkkosisältöjä, joiden tuottaminen palvelee monenlaisia oppijoita. Materiaali voi olla esim. interaktiivisia kuvia, videoita, pieniä testejä tai tehtäviä.…