Planner: tehtävien hallinnointi

Planner on osa Microsoftin Office 365 -palvelua. Planner on helppo ja erittäin visuaalinen palvelu projektisuunnitteluun, tiimityöhön sekä tehtävien ja projektien hallintaan. Plannerin kautta on mahdollista luoda uusia suunnitelmia, järjestää ja määrittää tehtäviä, jakaa tiedostoja, keskustella työtehtävistä ja seurata edistymistä. Tehtävien visualisointi on tärkeä Plannerin ominaisuus. Tehtäviä voi tarkastella erilaisten näkymien ja suodattimien avulla. 

Käytä Planner-palvelua, kun 

  • Toimit tiimissä / projektissa ja tavoitteena on suunnitella ja hallita tiimin tehtäviä. Tiimi voi olla toiminnon sisäinen tai HAMKin eri toiminnoista koostuva. Tiimi jäseninä voi myös olla opiskelijoita tai opettajat ja opiskelijat yhdessä.
  • Haluat suunnitella ja hallinnoida muiden moduuliopettajien kanssa yhdessä tehtäviä. Esim. moduulitiimi voi työstää moduulin Storyboard-suunnitelman Plannerin avulla.
  • Haluat ideoida jonkin kehittämiskohteen toteutusta.
  • Ohjaat opiskelijoita projektimaiseen työskentelytapaan. Opiskelijat voivat hallinnoida projektia ja siihen liittyviä tehtäviä Plannerin avulla.

Huom! Kun luot uuden suunnitelman Plannerissa, luodaan automaattisesti myös uusi O365 Groups. Planner on myös mahdollista tuoda mukaan Teams-palveluun, Microsoftin ohje Plannerin lisäämisestä Teamsiin. 

Microsoftin ohjeita Office 365 Plannerin käyttöön: 

Laajempi ohje Planner-palvelun käyttämisestä

Planner-tehtävien lisääminen Outlook-kalenteriin

Plannerin helppokäyttötoimintojen käytön aloittaminen

Plannerin käyttö mobiilisti

iPhone ja Android


Voit suorittaa tähän liittyen osaamismerkin (vain HAMKin henkilökunta): O365 Planner

2 thoughts on “Planner: tehtävien hallinnointi

  1. Paluuviite: Zoom verkkoistunto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.