Näin tuotat saavutettavan videon

Miksi saavutettavuus on tärkeä asia?

Kun videot tehdään saavutettaviksi, käyttäjät ovat yhdenvertaisia ja kaikilla on mahdollisuus hyödyntää videomateriaalia opiskelussa. Saavutettavat videot ovat myös koneluettavia, jolloin niiden näkyvyys hakukoneille paranee. Lainsäädännöllisesti EU:n saavutettavuusdirektiivi määrittelee julkisen aineiston saavutettavaksi tekemisen kriteerejä ja aikatauluja.

Milloin tekstitys on erityisen tärkeä videossa

 • Joissakin olosuhteissa videon katsoja ei voi käyttää ääntä (esim. videon katsoja on junassa).
 • Tekstitys auttaa ymmärtämään videolta ei-äidinkielenä puhuttua kieltä.
 • Tekstitys auttaa lukivaikeuksista kärsiviä henkilöitä videon viestin ymmärtämisessä.
 • Ääntä on vaikea kuulla, kun taustamelua on paljon.
 • Tekstitetyt videot on helpompi ymmärtää kuin pelkät kuvat.
 • Tapahtumien kuvaileminen teksteinä auttaa hahmottamaan myös non-verbaalia viestintää.
 • Kuulovammaiset käyttäjät voivat lukea videoissa äänenä olevan tiedon tekstityksen avulla.
 • Puhevammaisen henkilön puhetta on helpompi ymmärtää tekstitettynä.

Saavutettava video tarkoittaa sitä, että videon äänisisällöt ovat tarjolla myös tekstimuodossa. Tällöin videon äänisisältö ei ole saavutettavissa ainoastaan kuuloaistilla vaan se on myös ihmisen tai koneen luettavissa ja myös koneen puheeksi muutettavissa.

Saavutettavan videon voit toteuttaa kahdella eri tavalla:

 • Tekstitä video: äänisisällöstä on olemassa samankielinen tekstitys.
 • Tuota käyttäjälle videon sisältö erikseen tekstimuodossa: sisällöstä on olemassa kaksi eri muotoista “versiota”, video ja teksti.

Kun tekstität videota, muista seuraavat säännöt:

 • Rivin lukemiseen tarvitaan kolme sekuntia.
 • Yksittäisen tekstin pitää mahtua kahdelle riville.
 • Rivillä saa olla korkeintaan 37 merkkiä.

ScreenCast-O-Matic auttaa videon tekstityksessä.

Muita ohjeita

Miksi saavutettava?

Videoiden saavutettavuuden parantaminen

 

Tämä ohje tuotettu DigiCampus-hankkeen Estettömyys ja saavutettavuus -osahankkeessa. DigiCampus-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja osahanketta toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Digikampus-hankkeen logot

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.