Moodle: tehtävien ja sisällön lisääminen

HAMKin Moodlessa on useita vaihtoehtoja tehtävien ja sisällön esittämiseen. Aktiviteetteja ja aineistoja lisätään työtilaanmuokkaustilan ollessa päällä. Erityisesti ennen aktiviteettien lisäämistä opiskelijoille, kannattaa pohtia tavoitteet ja miten opiskelijoiden halutaan toimivan. Eri tehtävätyyppien ominaisuuksiin kannattaa tutustua yleisen Opettajan oppaan työkalutaulukon avulla.

Sisällön lisääminen

– Siirry Moodleen ja ko. toteutuksen työtilaan.
– Aseta muokkaustila päälle ja valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto > haluamasi sisältö

Tärkeimmät HAMK Moodlen aktiviteetit
Aktiviteetti Selite
H5P Työkalu, jolla voi luoda monipuolisesti interaktiivisia sisältöjä työtilaan.
Keskustelualue Foorumi keskustelulle. Mahdollisuus sisäiseen ryhmäkeskusteluun, liitetiedostoihin ja avoimeen tehtäväpalautukseen.
Oppimispäiväkirja Mahdollistaa opiskelijalle omien muistiinpanojen ja kokemusten keräämisen henkilökohtaiseen päiväkirjaan. Oppimispäiväkirjan sisältö näkyy opiskelijalle itselleen ja kurssin opettajille, jotka voivat lisäksi kommentoida sisältöä.
Oppitunti Oppituntiaktiviteetti esittää joukon verkkosivuja opiskelijalle. Jokainen opiskelijan tekemä valinta tai antama vastaus voi lähettää opiskelijan erilaiseen oppitunnin haaraan, jossa on erilaiset sivut. Oppituntiaktiviteetin avulla voidaan opiskelijalle tarjota joustavaa oppimateriaalia ilman että opettaja puuttuu suoraan oppimisprosessiin luotuaan kerran oppitunnin.
Palaute Palaute-aktiviteetilla voi tehdä omia kyselyjä. Tarjolla on monivalinta-, kyllä/ei- ja avointen tekstikysymystyyppien lisäksi ohjeteksti väliohjeita varten, sivunvaihto ja sekä taustatietoja.
Ryhmän valinta Ryhmävalinta-aktiviteetin toiminta on yksinkertainen: opettaja tekee ryhmät ja antaa sitten useita ryhmävaihtoehtoja, joista opiskelija voi valita tasan yhden. Huom. tarkasta tätä ennen työtilan ryhmittely-asetukset.
Ryhmänmuodostus

Antaa opiskelijoiden itse muodostaa ryhmät. Opettaja määrittelee ehdot, millaisia ryhmiä opiskelijoita saavat muodostaa, ja opiskelija tekevät itse valintansa. Huom. tarkasta tätä ennen työtilan ryhmittely-asetukset.

Aktiviteetti on erityisen toimiva, mikäli työtilassa on paljon opiskelijoita, joita muuten opettajana joutuisit jakamaan ryhmiin käsin.

Sanasto Sanastossa kurssialueen osallistujat voivat luoda ja ylläpitää listaa hakusanoista tai vaikkapa kerätä yhteistä lähdeluetteloa.
Tehtävä Tehtävä-aktiviteetilla opettaja voi antaa tehtäviä, kerätä vastaukset sekä arvioida ne sanallisesti ja arvosana-asteikolla. Tehtävänpalautus voi olla tiedosto, tekstiä tai tekstieditorin kautta upotettu kuva/ääni/Kaltura-video. Huomaa, että vain kurssialueen opettajat ja työn palauttaneet opiskelijat itse saavat nähdä palautetut vastaukset.
Tentti Tentillä voit suunnitella ja koota kysymysjoukkoja, jotka koostuvat monivalinnoista, oikein/väärin -kysymyksistä, lyhyt vastaus -kysymyksistä sekä esseistä. Voit hyödyntää myös matemaattista STACK-muotoilua kysymyksissä sekä tenttityökalun omia matemaattisia kysymystyyppejä. Kysymykset tallennetaan tietokantaan, josta niitä voi käyttää useaan kertaan samalla kurssilla tai toisilla kursseilla.
Työpaja Työpaja-aktiviteetilla voit paitsi kerätä opiskelijoien tuotokset myös laittaa heidät itsearvioimaan oman työnsä ja vertaisarvioimaan toistensa töitä. Lisäksi mahdollista arvioida annetut vertaisarvioinnit. Huomaa, että opiskelijat saavat nähdä vain niiden toisten opiskelijoiden työt, jotka nimeät heille vertaisarvioitaviksi sekä työpajatyöskentelyn loputtua ne työt, jotka olet valinnut julkaistaviksi. Huom. työpajaa voi käyttää vain silloin, jos koko arviointeja tekevä ryhmä etenee täsmälleen samassa tahdissa eri työvaiheisiin.
Videotehtävä Opiskelijat voivat palauttaa tehtävään videon kahdella eri tavalla. Joko verkkoteksti-asetuksella jaettuna linkkinä perinteiseen tehtävään tai Kaltura Media Assignment -aktiviteettiin
Wiki Wiki-aktiviteetilla osallistujat voivat lisätä ja muokata yhteistä Moodlen sisäistä sivustoa. Wikin asetuksissa on kaksi peruskäyttötapaa: yhteinen wiki, johon kaikki osallistujat pääsevät muokkaamaan, tai henkilökohtaiset wikit, jolloin jokaisella osallistujalla on oma wiki-alueensa, jonne heidän lisäkseen pääsevät vain opettajat. Lisäksi voit käyttää wikissä ryhmiä, jolloin voit yhdellä wiki-aktiviteetilla tarjota kaikille ryhmille omat alueensa.
Zoom Meeting Aktiviteetti muodostaa Zoom-istunnon, jonne opiskelijat voivat liittyä suoraan Join-painiketta painamalla. Jotta opettaja liittyisi istuntoon hostina, on varsinainen Zoom-sovellus käynnistettävä istuntoon siirtymistä ennen.
Tärkeimmät HAMK Moodlen aineistot
Aineisto Selite
Kansio Kansion avulla voit kerätä useita tiedostoja yhteen paikkaan, mikä vähentää tilantarvetta kurssialueella. (HUOM. Kyseessä ei ole vanha palautuskansio, jonne opiskelijat palauttaisivat tehtäviään.)
Kirja Kirja-aineistotyypillä voit luoda monisivuisia materiaaleja kirjan tyyppiseen formaattiin eli jäsentää lukuihin ja alilukuihin.
Ohjeteksti Ohjeteksti ei ole varsinainen aineisto vaan tekstiä ja kuvia, joita voi lisätä kurssialueen sisältöosioihin aineisto- ja aktiviteettilinkkien väleihin ja otsikoiksi.
Sivu Sivua käyttäen voit luoda kurssialueelle alasivuja, joille voit lisätä tekstiä, kuvia, ääntä, videota, linkkejä tai vaikka upottaa koodia ulkopuoliselta sivustolta.
Tiedosto Opettajana voit lisätä kurssialueelle tiedostoja opiskelijoiden nähtäville.
Verkko-osoite Verkkosivu-aineistolla opettaja voi jakaa ulkoisia verkkosivuja kurssin aineistona.
Kaltura Video Resource Opettajana voit lisätä kurssialueelle yksittäisiä omia videoitasi suoraan HAMKin Kaltura-videopalvelusta

Taulukoiden lähteenä hyödynnetty virallisia suomenkielisiä Moodle-ohjeita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.