Moodle: laskenta arviointikirjassa

Voit laskea esimerkiksi tentin pistemäärästä johdetun arvosanan arviointikirjassa näytettäväksi. Lisää arviointikohde, määrittele ja tallenna muuttujat, määritä laskentakaava, jossa käytät määrittelemiäsi muuttujia.

Arvosanalaskennan ohje englanniksi MoodleDocs-sivustolla