Luonnos

Ensimmäinen vaihe moduulin suunnittelussa ja rakentamisessa CarpeDiem mallin mukaisesti on tuottaa moduulitiimin kanssa luonnos eli blueprint. ABC-mallissa vastaavasti kuvataan ensin moduulin ydinajatus ja oppimisen tavat.

Luonnoksen tuottaminen

Työpajassa luonnos tuotetaan CarpeDiem-mallin mukaisesti posterina, piirroksena ja tekstinä fläpille tai halutessa sopivalla verkkosovelluksella. Luonnos sisältää toteutuksen mission, vaikutelma ja kokemuksen (look, feel & spirit) sekä osaamistavoitteet ja arvioinnin ideoinnin. Gilly Salmonin sanoin ”Design with the end in mind”. Ajattele rohkeasti, millainen olisi unelmiesi moduulitoteutus?

Luonnoksen työstämisen apukysymyksiä

 • Mitä merkityksellistä ja erityistä kokonaisuus antaa opiskelijalle?​
 • Mitä opiskelija muistaa moduulista valmistuttuaan?
 • Miten moduuli valmentaa häntä tulevaisuuteen?
 • Millainen on moduulin tunnelma?​
 • Miltä kokonaisuus näyttää visuaalisesti?
 • Mitä opiskelija kertoo oppimiskokemuksestaan?
 • Millaisia tunteita kokonaisuus herättää?
 • Miten visuaalisuus, teksti ja multimodaalisuus tukevat vaikutelmaa?
 • Millainen on minun kokemukseni opettajana?
 • Mitä uutta digitaalista tai pedagogista toiminnallisuutta haluaisin kokeilla?
 • Mitä opiskelija osaa kokonaisuuden lopussa?
 • Mitä itse opettajana ole oppinut kokonaisuuden lopussa?
 • Miten voisi hyödyntää digitaalisuutta arvioinnissa?
 • Millaista palautetta? Miten palaute tukee opiskelijan oppimisprosessia?
 • Miten rohkaista itse- ja vertaisarviointiin?
 • Miten monipuolistaa arviointia ja palautetta?
 • Mahdollistaako arviointi tavoitteena olevan osaamisen osoittamisen?
 • Mahdollistaako arviointi ja prosessi tavoitteena olevan osaamisen multimodaalisen dokumentoinnin -> opiskelijan portfolioon aineksia?

Esimerkkejä luonnoksesta:

Nuori kansalaisena -moduulin luonnos
Nuori kansalaisena -moduulin visuaalinen luonnos. Nähdäksesi kuvan isompana klikkaa kuvaa.

 

 

 

 

 

ABC-mallissa moduulitoteutuksesta tuotetaan lyhyt kuvaus, tiivistelmä tai twiitti, ikään kuin ydinlupaus opiskelijalle. Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia oppimisen tapoja, kuten tiedon omaksumista, tutkivaa oppimista, tuottamista, yhteistyötä, keskustelua tai harjoittelua on toteutuksella. Käytä apuna ABC-luonnospohjaa. Ovatko oppimistavat linjassa osaamistavoitteiden kanssa?

ABC-mallin luonnospohja

Kokonaisuuden sisältö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.