Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta edistää saavutettavuutta

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) on tullut voimaan 1.4.2019. Laki toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, joka velvoittaa julkisen sektorin toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa niin sanotun saavutettavuusstandardin eli kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaisesti. WGAC-ohjeistuksen mukaisesti on tarjottava tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle. Suomessa saavutettavuusdirektiivin noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lakisääteistä velvoitetta videoiden ja äänitiedostojen tekstittämiseen aletaan soveltaa porrastetusti

 • Verkkosivuilla julkaistavien videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020 (ja viimeistään 14 vrk sen jälkeen, kun ne on julkaistu).
 • Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021. Mobiilisovelluksissa julkaistavien mediasisältöjen ohjeistusta täsmennetään keväällä 2021.

Laki velvoittaa tekemään tekstivastineen

 • Lähtökohtaisesti kaikille videoille
  • Näitä ovat mm. korkeakoulun verkkosivuille jäävät tallenteet ja sosiaalisen median kanavassa julkaistut videot. Videon tallentaminen intraan tai verkko-oppimisympäristöön ei lähtökohtaisesti poista velvoitetta.
  • Myös videoille, joilla ei ole ääntä.
 • Äänilähetyksille, esim. podcastit

Tekstivastine voi olla 

 • Tekstitys videolla tai äänitallenteessa (suositus) 
 • Saavutettava dokumentti, joka sisältää tekstivastineen 
 • Verkkosivun leipätekstissä 

Tekstivastineesta tulee käydä ilmi videon tai äänitallenteen keskeinen sisältö. Tekstivastineen on löydyttävä videon tai äänitallenteen välittömästä yhteydestä. Tekstivastine annetaan sillä kielellä, mitä on vastineen mediassa käytetty.

Videoita ei lain velvoittamana tarvitse tekstittää, jos kyseessä:

 • suora lähetys. Huom. mahdollisesti myöhemmin jaettavat tallenteet on tekstitettävä.
 • video, jota käytetään tilapäisesti: alle 14 vuorokautta saatavilla oleva video tai video, jota katsovat vain tietylle toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat.
  • Tilapäinen käyttö toteutuksella ei voi jatkua useampia vuosia.
  • Opiskelijoiden määrällä ei ole merkitystä.
 • opiskelijoiden itse opintosuorituksena tekemä video, jota ei tulla käyttämään jatkossa esim. opetusmateriaalina
 • kuullun ymmärtämistä ja visuaalisia taitoja mittaava testi/tehtävä, jossa hyödynnetään videota
 • ennen 23.9.2020 julkaistu video

Lähteet

Julkaisupäivämäärä 16.6.2020