EXAM: Opettajan pikaohjeet

Opettaja luo tentin, lisää kysymykset, julkaisee tentin ja lopulta arvioi sen

Tentin luominen

 • Kirjaudu EXAMiin osoitteessa: https://exam.hamk.fi HAMKin tunnuksilla
 • Luo uusi tentti (yleinen tai henkilökohtainen)
 • Liitä tentti ns. opintojaksoon (toteutus). Käytä yleiskoodeja EXAM01 (=kypsyysnäyte), EXAM02 (=maturity test) ja EXAM03 (=muu).
 • Anna tentille kuvaava, mahdollisimman yksilöllinen nimi (esim. Kypsyysnäyte, Onni Opiskelija tai INRAP17A3, Rakennetekniikan tentti 1 kevät 2018)
 • Muokkaa perusasetukset sopiviksi.
  • Lisää tarvittaessa muita tentaattoreita tai arvioijia. HUOM. Kypsyysnäytteessä (henk. koht. tentti) lisää viestinnän opettaja arvioijaksi, jolloin hän pääsee antamaan palautteen kielestä.
  • Valitse tenttiin tarvittavat ohjelmistot (pakollinen tieto). Vaihtoehtoina on joko EXAM+Office tai Internet+EXAM+Office tai Paperi+EXAM+Office. Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaa rajoitettua tietokonetta, toinen mahdollistaa avoimen internetin käytön, kolmas on perinteinen paperikoe, jonka tenttikysymykset ovat EXAMissa. Esim. kypsyysnäytteisiin valitaan aina ensimmäinen vaihtoehto EXAM+Office. Internet-yhteyttä (esim. Moodle-tentti) on mahdollista käyttää vain Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Paperikokeen voi suorittaa Forssassa, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Valkeakoskella.
 • Lisää tenttiin aihealueet ja kysymykset.

Tentin julkaiseminen

 • Julkaisuvaiheessa määrittele tenttiperiodi, milloin tentin voi suorittaa. HUOM. Jos tentin suorittajia on paljon, asetathan riittävän pitkän tenttiperiodin.
 • Valitse tentin kesto 55, 90, 115 tai 175 minuuttia. HUOM. Kypsyysnäytteissä aina 175 min. Erikoistapauksissa, joissa opiskelijalle myönnetään normaalia pidempi suoritusaika henkilökohtaisena tenttinä, valitaan seuraava pidempi tenttiaika.
 • Jos kyseessä on yleinen tentti, ohjeista opiskelijoita etsimään tentti suoraan EXAM-järjestelmästä tentin nimellä tai opettajan nimellä.
 • Lopuksi tallenna ja julkaise

Tentin arvioiminen

Kun opiskelija on tehnyt henkilökohtaisen tentin (esim. kypsyysnäyte), saat siitä heti sähköposti-ilmoituksen. Yleisten tenttien tilanne näkyy viikoittaisessa koostesähköpostissa.

 • Kirjaudu EXAMiin ja näet heti työpöydällä Arvioitavat tentit. Arvioimatta ja Odottaa loppuarviointia -sarakkeista pääset tarkastelemaan suorituksia.
 • Avautuneesta suorituslistauksesta näet opiskelijat, jotka ovat tentin tehneet. Opiskelijan nimeä klikkaamalla pääset tenttisuoritukseen.
 • Tenttisuorituksen arviointinäkymässä voit antaa kirjallisen palautteen ja pisteet tehtävistä. Lopuksi tentille annetaan lopullinen arvosana lukitsemalla arviointi. HUOM. Opiskelija saa arvioinnin jälkeen sähköposti-ilmoituksen ja voi katsoa arviointinsa EXAMista. Arvosanaa ei voi enää muuttaa, eikä sitä siirretä automaattisesti mihinkään toiseen järjestelmään.

Katso tarkemmat opettajan ohjeet täältä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.