Digipedavinkkejä verkko-opetuksen arkeen

Kuuntele ja kerää palautetta opiskelijoilta & kollegoilta – muokkaa seuraavalle kierrokselle!

Kriteeristöt apuna kokonaisuuden arvioinnissa – onko jotain unohtunut?

Rytmiä ja selkeyttä – hyödynnä tiimiopettajuutta

 • jaksottakaa tekemistä esimerkiksi viikko kerrallaan ja suunnitelkaa opettajatiimin kanssa yhdessä 1-2 viikon työskentely
 • kirjatkaa suunnitelmat Teams-ympäristöön tai Moodle-alustalle
 • käykää yhdessä viikoittain toteutuneet asiat ja muokatkaa tarvittaessa tulevia suunnitelmia. Mikä toimii, mikä ei ja miten muutamme toimintaa?
 • sopikaa ohjausajoista/päivystyksistä ja miten seuraatte opiskelijoiden etenemistä esim. analytiikan avulla. Miten ja kuka reagoi tarvittaessa?

Suunnittelun apuna käsikirjoitukset

 • tehkää yhteinen käsikirjoitus moduulin etenemisestä kohti osaamistavoitteita
 • tarkenna suunnitelmaa eri tasoille periodille, viikolle, päivälle, webinaarille
 • fokuksessa opiskelijan työskentely, miten eri tavoin osaaminen on mahdollista saavuttaa
 • miten opettajana tuen oppimisen ja osaamisen kehittymistä
 • ideoikaa, miten monin tavoin osaamista voidaan osoittaa
 • Esimerkki kahdesta koko päivän täydennyskoulutuksesta verkkoympäristöissä (Ruhalahti & Korhonen)

Digipediavinkki esimerkki kahdesta koko päivän täydennyskoulutuksesta verkkoympäristössä.

Oppimistehtävät – selkeys, mitoitus, joustavuus

 • kytke tehtävät osaamistavoitteisiin ja työelämään tai opiskelijan arkeen
 • selkeässä tehtävässä on esillä: tarkoitus, tiedon lähteet, työskentelyohje & aikataulu, ohjaus & palaute, arviointi, ajankäyttö
 • käytä ajankäytön arvioinnissa opiskelijapalautetta sekä seuraavia lähteitä
 • pienet kyselyt ja testit auttavat oman osaamisen arvioinnissa pieninä välipaloina
 • rytmitä yksilö- ja ryhmätehtäviä varmistaaksesi jokaisen eteneminen ja perehtyminen asiaan
 • mahdollista tehtävien tekeminen opiskelijalle erilaisin tavoin teknisesti (esim. ääni, video, teksti)
 • anna palautetta, seuraa ja ohjaa säännöllisesti
 • käytä jo valmista verkosta löytyvää materiaalia (esim. videoita, äänitiedostoja, tekstiä, kuvia). Oppimateriaalin valinta ja käyttö -opas
 • tarvittaessa tee omaa materiaali – kokeile tekstin lisäksi videoita ja äänitiedostoja

Ohjaus sovitusti saatavilla – tavanomaisella verkkoyhteydellä

 • kuulostele millaisia välineitä ja mahdollisuuksia opiskelijoilla on olla vuorovaikutuksessa
 • käytä tuttuja organisaation työkaluja
 • valmistaudu ohjaustilanteeseen esim. tarkastelemalla analytiikkaa
 • pyydä opiskelijoita valmistautumaan esim. kysymykset, ongelmakohdat, halutut teemat etukäteen
 • aktivoi opiskelijoita ohjaus/opetustilanteissa verkossa esim.
  • kyselyt ja testit, esim. forms tai zoomin kyselytyökalu
  • pienryhmätyöskentely
  • opiskelijoiden esitykset, ratkaisut
  • valkotaulutyöskentely
  • kuvat kertomaan tämän hetken tunnetilasta
 • kokeile lyhyitä videoklippejä tai äänitiedostoja yhtenä ohjauksen välineenä

Lisää materiaalia ja vinkkejä verkko-opetuksesta