Yhdenvertaisuuden edistäminen

Tiivistelmä Toimintaohjeessa esitetään periaatteet, tavoitteet ja olemassa olevat käytännöt HAMKin hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ohjeessa kuvataan erityisjärjestelyiden prosessi ja vastuut. Eristysjärjestelyjen vastuumatriisi A = avustaa, T = toteuttaa, P = päättää Suunnitelma hakijoiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi Hämeen ammattikorkeakoulussa.…

Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus

Tiivistelmä Ohje kuvaa sekä opiskelijaliikkuvuuden että henkilöstöliikkuvuuden suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen pääperiaatteet. Tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä kansainvälisen liikkuvuuden prosessia Hämeen ammattikorkeakoulussa. Työohjeissa on kuvattu prosessien käytännön toteuttamisen yksityiskohdat. Työohjetasoinen tieto (mukaan lukien tarvittavat lomakkeet) löytyy opiskelijoiden ja henkilöstön intrasta.…

Kaltura: omien videoiden lajittelu ja hakeminen My Media -listauksesta

Voit selata omia Kaltura-videoita My Media -listauksen kautta. Voit hyödyntää listan omaa hakutoimintoa, suodatusta tai lajittelua. Näitä toimintoja yhdistelemällä helpotat omaa etsintääsi. Hakutoiminnot ovat käytettävissä myös Moodlen kautta avautuvassa My Media -listauksessa. My Media -listauksen avaaminen Kalturassa Valitse kaltura.hamk.fi -osoitteessa…

Sisällöt vanhasta Moodlesta uuteen

Siirrä sisällöt, aineistot ja aktiviteetit vanhasta Moodlesta (moodle.hamk.fi) uuteen Moodleen (learn.hamk.fi) omatoimisesti. Siirto onnistuu varmuuskopioiden avulla. Käyttäjiä tai palautuksia ei voida siirtää.  Vaihe 1. Tee varmuuskopio vanhassa Moodlessa  Tee kurssista varmuuskopio vanhassa Moodlessa (http://moodle.hamk.fi). Käyttäjiä tai käyttäjien tietoja et saa…

Moodle: Tehtävä

Tehtävä-aktiviteettiin ja siihen liittyviin asetuksiin voit tutustua tarkemmin MoodleDocs-sivustolla. Tehtävänannon ei tarvitse olla pelkkää tekstiä: voit hyödyntää tehtävän kuvauksessa monipuolisesti myös mediasisältöjä. Tutustu tekstieditorin mahdollisuuksiin: Moodle: tekstieditorin painikkeet Pikaohje tehtävän laatimiseen määrittele mahdolliset määräajat tehtävälle. määritä, missä muodossa tehtävän palautus…

Moodle: Tentti

Kattava kuvaus Tentti-aktiviteetista suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Tentti / sähköposti-ilmoitus palautetusta tentistä Tentin perusasetuksissa opettajalla ei ole suoraan mahdollisuutta tilata ilmoitusta sähköpostiinsa palautetusta tentistä. Opettaja pystyy kuitenkin jakamaan tähän tarkoitukseen soveltuvan roolin joko itselleen tai muille kurssialueen opettajille. Tällä tavoin palautetusta tentistä…

Moodle: videotehtävän arviointi

Videotehtävän arviointi tehdään pääsääntöisesti joko verkkoteksti-tehtävän tai videotehtävän (Kaltura media assignment) yhteydessä. Katso ohjeet videotehtävän määrittämiseen. Käytännössä tehtävien arviointi ei eroa tavallisten oppimistehtävien arvioinnista. Alla on kuvattu lyhyesti arvioinnin vaiheet. Videotehtävän arviointi, kun palautus on tehty linkin avulla (verkkoteksti-tehtävä) Avaa…