UDL-periaatteita erilaisten opiskelijoiden huomioimiseksi HAMKin toimintaohjeiston sisällä

Merja Saarela Universal Design for Learning (UDL) tarkoittaa vapaasti määriteltynä kaikki opiskelijat huomioivaa opetuksen suunnittelua. Jokaisella meillä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia erilaisilla älykkyyden osa–alueilla: kielellisyys, loogismatemaattisuus, visuo–spatiaalisuus, musikaalisuus, jne. Oppimistyylit ja mieltymykset ovat erilaisia. Osa kokee oppivansa parhaiten kuuntelemalla, osa näkemällä, osa tekemällä ja suurin osa hyödyntää jossain määrin kaikkia edellisiä. Oppimiskokemusta muokkaavat myös erilaiset elämäntilanteet, kielelliset ja…

Venngage-palvelu infograafien luomiseen

Venngage on palvelu, jonka avulla on helppo luoda näyttäviä infograafeja sekä muita visuaalisia esityksiä. Voit hyödyntää olemassa olevia teemoja, lisätä eri elementtejä, ladata ja jakaa tuotoksia. Ohjeita palvelun käyttämiseen Valmiin teeman hyödyntäminen, tuotoksen tallennus, tyhjästä luominen, tuotoksen poisto jne Ohjeita…

Osaamismerkit HAMKissa

Osaamismerkki eli open badge on digitaalinen tapa tunnistaa ja tunnustaa sekä tehdä näkyväksi merkin saajan osaamista. Avoimuus ja järjestelmäriippumattomuus mahdollistavat merkkien keräilyn eri lähteistä ja näiden julkaisemisen eri palveluissa. Hämeen ammattikorkeakoulussa osaamismerkkien myöntöjärjestelmänä käytetään Open Badge Factoryä. Miksi osaamismerkkejä? HAMKin…

OneDrive for Business: tiedostojen hallinnointi

OneDrive for Business on osa Microsoftin Office 365 -palvelua. Se on tarkoitettu erilaisten tiedostojen luomiseen, tallentamiseen, järjestämiseen ja jakamiseen. OneDrivessa Office-tiedostot ovat aina saatavilla internet-selaimen tai mobiilisovelluksen kautta, ja niitä pystyy muokkaamaan Office-sovelluksilla (esim. Word, PowerPoint ja Excel). Pääset kirjautumaan…

unlimited.hamk.fi

HAMK Unlimited on Hämeen ammattikorkeakoulun open access -julkaisuportaali, joka sisältää HAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden julkaisuja. HAMK Unlimited -portaalissa julkaistaan kolmea eri julkaisutyyppiä. HAMK Unlimited: Professional asiantuntijoiden katsauksia oman alansa ajankohtaisiin ilmiöihin  HAMK Unlimited: Journal tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia työelämän…