Yhteydet kahden työtilan välillä: Alityötila ja metalinkki

Alityötila-aktiviteetilla saat yhden työtilan arviointikirjaan näkyville toisen työtilan kokonaisarvosanan. Samalla voit luoda linkityksen toiseen työtilaan. Lisää aktviteetti tai aineisto – Alityötila kirjoita alityötilan nimi (näkyy aktiviteetin nimenä) valitse tai hae työtila x linkki työtilaanTallenna Seuraavaksi lisätään henkilöt myös alityötilaksi määritellyn…

Moodle: tekstieditorin painikkeet

HAMKin Moodlessa oletustekstieditori on Atto, joka tarjoaa hyvät perustoiminnallisuudet sisällön tuottamiseen. Oletuksena tekstieditori tarjoaa yleisimmin käytetyt toiminnot tekstin muotoiluun, luettelomerkkeihin, linkkien tekemiseen ja mediasisällön lisäämiseen. Painikkeet riveittäin Oletuksena näkyvillä on vain ylin rivi painikeeita. Saat loput painikkeet näkyviin painamalla Työkalurivit…

Tyyleillä saavutettavampaa Moodle-sisältöä

  Kannattaa muistaa, että saavutettava sisältö on helppokäyttöistä kaikille. Tyylien käyttö  Otsikoi tekstisi aina. Käytä myös väliotsikoita selventämään kokonaisuutta.   Tyylit helpottavat sisällön jäsentämistä. Esimerkkinä hyvästä otsikoinnista ja sisällön jäsentelystä e-tivity-tehtävärakenne.   Hyödynnä Moodlen tekstieditorin tyylejä saavutettavuuden parantamiseksi:  Tarjolla on kolme otsikkotyyliä (ks. kuva): suuri (h3), keskikokoinen (h4) ja pieni (h5).   Muotoile varsinainen…

Kypsyysnäyte Moodlessa

Siirry muokkaustilaan, Lisää aktiviteetti tai aineisto Lisää tentti Anna tentille nimi ja lisää kypsyysnäytteen ohjeet tentin kuvaukseksi. Ajastus: Määrittele ainakin tentin suoritusaika: 3 tuntia / 180 minuuttia. Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa: voit halutessasi lisätä tentille salasanan (Suojaa salasanalla) Selaimen tietoturva: Popup-ikkuna,…

Moodle: oppimisanalytiikkatyökalut opiskelijalle

Opiskelijalla on käytettävissä seuraavat oppimisanalytiikkatyökalut, jos opettaja on ne sallinut käyttöön: Edistymisen seuranta: Palkissa näkyvissä esim. kaikki suoritettavat tehtävät ja niiden edistyminen värikoodattuna (puuttuu, kesken, valmis) Arvioinnit (Arviointikirja): Kaikki arvioitavat kohteet, niiden arvioinnit ja palautteet Oppimisanalytiikasta laajemmin TAMK Journalin artikkelissa.…

Moodle: arviointimatriisi

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu…

Moodle: Tehtävä

Tehtävä-aktiviteettiin ja siihen liittyviin asetuksiin voit tutustua tarkemmin MoodleDocs-sivustolla. Tehtävänannon ei tarvitse olla pelkkää tekstiä: voit hyödyntää tehtävän kuvauksessa monipuolisesti myös mediasisältöjä. Tutustu tekstieditorin mahdollisuuksiin: Moodle: tekstieditorin painikkeet Tehtävän perusasetukset Tee tehtävälle kuvaus. Hyödynnä tehtävän mallipohjaa. Määrittele mahdolliset määräajat tehtävälle.…

Moodle: Tentti

Tentillä voit rakentaa opiskelijoille itsenäisesti tehtäviä harjoitteita tai automaattisesti tai käsin arvioitavia kokeita. Kattava kuvaus Tentti-aktiviteetista suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Kysymystyypit Lista erilaisista kysymystyypeistä suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Nyrkkisääntönä kysymysten tarkastamiseen voi todeta, että essee-muotoista kysymystä lukuunottamatta kaikki muut kysymystyypit rakennetaan tukemaan automaatista arviointia.…

Moodle: videotehtävän arviointi

Videotehtävän arviointi tehdään pääsääntöisesti joko verkkoteksti-tehtävän tai videotehtävän (Kaltura media assignment) yhteydessä. Katso ohjeet videotehtävän määrittämiseen. Käytännössä tehtävien arviointi ei eroa tavallisten oppimistehtävien arvioinnista. Alla on kuvattu lyhyesti arvioinnin vaiheet. Videotehtävän arviointi, kun palautus on tehty linkin avulla (verkkoteksti-tehtävä) Avaa…