Sisällöt vanhasta Moodlesta uuteen

Siirrä sisällöt, aineistot ja aktiviteetit vanhasta Moodlesta (moodle.hamk.fi) uuteen Moodleen (learn.hamk.fi) omatoimisesti. Siirto onnistuu varmuuskopioiden avulla. Käyttäjiä tai palautuksia ei voida siirtää.  Vaihe 1. Tee varmuuskopio vanhassa Moodlessa  Tee kurssista varmuuskopio vanhassa Moodlessa (http://moodle.hamk.fi). Käyttäjiä tai käyttäjien tietoja et saa…

Moodle: Tehtävä

Tehtävä-aktiviteettiin ja siihen liittyviin asetuksiin voit tutustua tarkemmin MoodleDocs-sivustolla. Tehtävänannon ei tarvitse olla pelkkää tekstiä: voit hyödyntää tehtävän kuvauksessa monipuolisesti myös mediasisältöjä. Tutustu tekstieditorin mahdollisuuksiin: Moodle: tekstieditorin painikkeet Tehtävän perusasetukset Tee tehtävälle kuvaus. Hyödynnä tehtävän mallipohjaa. Määrittele mahdolliset määräajat tehtävälle.…

Moodle: Tentti

Tentillä voit rakentaa opiskelijoille itsenäisesti tehtäviä harjoitteita tai automaattisesti tai käsin arvioitavia kokeita. Kattava kuvaus Tentti-aktiviteetista suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Kysymystyypit Lista erilaisista kysymystyypeistä suomenkielisellä MoodleDocs-sivustolla. Nyrkkisääntönä kysymysten tarkastamiseen voi todeta, että essee-muotoista kysymystä lukuunottamatta kaikki muut kysymystyypit rakennetaan tukemaan automaatista arviointia.…

Moodle: videotehtävän arviointi

Videotehtävän arviointi tehdään pääsääntöisesti joko verkkoteksti-tehtävän tai videotehtävän (Kaltura media assignment) yhteydessä. Katso ohjeet videotehtävän määrittämiseen. Käytännössä tehtävien arviointi ei eroa tavallisten oppimistehtävien arvioinnista. Alla on kuvattu lyhyesti arvioinnin vaiheet. Videotehtävän arviointi, kun palautus on tehty linkin avulla (verkkoteksti-tehtävä) Avaa…

Moodle: Läsnäolo

Läsnäolo-aktiviteetilla pystyy luomaan kurssille osallistujalistan, johon opiskelijoiden läsnäolo merkitään. Yksinkertaisuudessaan osallistujalistan luominen tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti: Luo uusi läsnäolo-aktiviteetti Anna aktiviteetille kuvaava nimi, jos kurssilla on monta läsnäololistaa Tarkista Moduulien yleiset asetukset -kohdasta, että kohta Näytä kurssilla on valittu Lisää…

Moodle: työtilan osioiden korostaminen

Kurssialueen aiheita eli osioita voi halutessaan korostaa. Kun kurssimuotona on esim. Aiheet, ruudukko tai välilehdet, voi opettaja määrittää itse, mikä osio korostetaan, jos korostetaan. Jos kurssialueen kurssimuotona on Viikko, korostus tapahtuu automaattisesti päivämäärän ja sitä vastaavan viikon mukaisesti. Oletuksena työtilaan…

Moodle: tehtävän Urkund-plagioinnin tarkastuksen asetukset

Urkund-plagioinnin tarkastuksen voi asettaa tehtävä-, keskustelualue- ja työpaja-aktiviteeteille. Kun kurssialueelle on lisätty normaali tehtävä, aseta seuraavat asetukset: Palautuksen asetukset > Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön > Kyllä Urkund-asetukset: Tärkeää on huomioida erityisesti kohdat Tiedosto lähetetään Urkundiin > Kun opiskelija käyttää Lähetä…

Moodle: Ryhmätyöt

Huomioi seuraavat askeleet, jotta ryhmätyöskentely sujuu jouhevasti: opiskelijat ryhmissä+ryhmittely Moodlessa aseta aktiviteetin ryhmäasetukset kuntoon ryhmätehtävien arviointi Tehtävä ei ole ainoa aktiviteetti, jossa voi hyödyntää ryhmiä. Myös esimerkiksi tentit, wikit ja keskustelualueet toimivat hyvin ryhmille kohdistettuina. Ryhmäasetus löytyy tällöin Modulin yleiset…

Moodle: Edistymisen seuranta (Completion Progress -lohko)

Moodle-työtilaan voidaan lisätä yksi tai useampi Edistymisen seuranta (eng. Completion Progress) -lohko, joka osoittaa etenemispalkin ja värien avulla opiskelijan suorituksia työtilassa. Lohkoja voi lisätä myös useita samaan työtilaan (yksi esim. pakollisille tehtäväille, toinen tuntitehtäville jne.). Toteutuksilla, joissa toimii yhdessä useita…

Opettajan Moodle-ohjeita

Moodlen yleiset suomenkieliset ohjeet löytyvät Moodle-sivustolta. Ohjeita päivittää pääsääntöisesti Helsingin yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen Moodle-ringin kanssa. Huomaathan, että HAMKin ja muiden organisaatioiden Moodle-ympäristöt ja ohjeistukset eivät ole identtisiä. Käytännössä kaikkiin tapauksiin ja ongelmiin vastaava englanninkielinen Moodle-ohjesivusto on ensisijainen lähde ohjeille. Näissä ohjeissa…