UDL-periaatteita erilaisten opiskelijoiden huomioimiseksi HAMKin toimintaohjeiston sisällä

Merja Saarela Universal Design for Learning (UDL) tarkoittaa vapaasti määriteltynä kaikki opiskelijat huomioivaa opetuksen suunnittelua. Jokaisella meillä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia erilaisilla älykkyyden osa–alueilla: kielellisyys, loogismatemaattisuus, visuo–spatiaalisuus, musikaalisuus, jne. Oppimistyylit ja mieltymykset ovat erilaisia. Osa kokee oppivansa parhaiten kuuntelemalla, osa näkemällä, osa tekemällä ja suurin osa hyödyntää jossain määrin kaikkia edellisiä. Oppimiskokemusta muokkaavat myös erilaiset elämäntilanteet, kielelliset ja…

Nonstop-toteutus – rajoittamatonta opiskelua ja opetusta?

Useimmille nonstop tarkoittaa tauotta, keskeytymättä ympäri vuorokauden tai vuoden tapahtuvaa toimintaa. Koulutusten osalta tämä tarkoitta yleensä jatkuvaa mahdollisuutta ilmoittautua ja joustavaa opintojen aloitusta. Tavanomaisten verkko-opintojaksojen ohella CampusOnline portaalissa on ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla nonstop-opintojaksoja.   Nonstop-opintojaksolle on tyypillistä:  opiskelija voi aloittaa opiskelun joustavasti toteutuksen aukioloaikana  toteutuksella on oma…

Digipedavinkkejä verkko-opetuksen arkeen

Kuuntele ja kerää palautetta opiskelijoilta & kollegoilta – muokkaa seuraavalle kierrokselle! Kriteeristöt apuna kokonaisuuden arvioinnissa – onko jotain unohtunut? Laatukriteerit verkko-opetuksen toteutukseen https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake/ Digiohjauksen laatukriteerit https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/ Rytmiä ja selkeyttä – hyödynnä tiimiopettajuutta jaksottakaa tekemistä esimerkiksi viikko kerrallaan ja suunnitelkaa opettajatiimin…

Kypsyysnäyte Moodlessa

Siirry muokkaustilaan, Lisää aktiviteetti tai aineisto Lisää tentti Anna tentille nimi ja lisää kypsyysnäytteen ohjeet tentin kuvaukseksi. Ajastus: Määrittele ainakin tentin suoritusaika: 3 tuntia / 180 minuuttia. Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa: voit halutessasi lisätä tentille salasanan (Suojaa salasanalla) Selaimen tietoturva: Popup-ikkuna,…

Näin luot Teams-verkkotapaamiselle pitkäkestoisen linkin

Työpöytäsovellus Avaa Outlook ja tee itsellesi kalenterivaraus, jossa mukana Teams-kokous: 1. 2. 3. Kohdassa ”Liity Microsoft Teams -kokoukseen” hiiren oikealla painikkeella valitse Kopioi hyperlinkki. Lähetä itsellesi kalenterivaraus (tarvittaessa voit palata tähän kalenterivaraukseen) . Jaa kopioimasi linkki opiskelijoille esimerkiksi Moodlen kautta (luo Moodlessa verkko-osoite). Luo jokaiselle toteutukselle oma pitkäkestoinen Teams-verkkotapaamislinkki yksityisyyden…

Videomateriaalin tuottaminen

Ruututallenne Kuvaruutukaappausvideolla voi tallentaa tietokoneen näyttöä, ääntä ja videokuvaa. Tähän tarkoitukseen HAMKissa on käytössä seuraavia työkaluja: ScreenCast-O-Matic PPT-tallenne Kaltura OBS Lisätietoja ruutukaappauksesta ja kaappaustyökalujen erilaisista toiminnoista “Näin teet ruutukaappausvideon” (linkki) -ohjeessa. Lightboard-tallenne Opettaja voi hyödyntää Lightboardia läpinäkyvänä liitutauluna. Videolla näkyy…

Moodle: arviointimatriisi

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu…

Näin järjestät verkkokokouksen tai puhelun Teamsissä

Microsoft Teams on tiimityöskentelyyn tarkoitettu Office 365 -pilvipalvelu. Teamsin kautta on mahdollista järjestää ajoitettuja tai pikaisia verkkokokouksia/puheluita. Nämä verkkokokoukset voivat olla kahdenkeskisiä tai ryhmän/tiimin kesken. Teams tulee korvamaan Skype for Business -palvelun, joten senkin takia on hyvä siirtyä jo nyt…

Moodle: videotehtävän arviointi

Videotehtävän arviointi tehdään pääsääntöisesti joko verkkoteksti-tehtävän tai videotehtävän (Kaltura media assignment) yhteydessä. Katso ohjeet videotehtävän määrittämiseen. Käytännössä tehtävien arviointi ei eroa tavallisten oppimistehtävien arvioinnista. Alla on kuvattu lyhyesti arvioinnin vaiheet. Videotehtävän arviointi, kun palautus on tehty linkin avulla (verkkoteksti-tehtävä) Avaa…

Opettajan Moodle-ohjeita

Moodlen yleiset suomenkieliset ohjeet löytyvät Moodle-sivustolta. Ohjeita päivittää pääsääntöisesti Helsingin yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen Moodle-ringin kanssa. Huomaathan, että HAMKin ja muiden organisaatioiden Moodle-ympäristöt ja ohjeistukset eivät ole identtisiä. Käytännössä kaikkiin tapauksiin ja ongelmiin vastaava englanninkielinen Moodle-ohjesivusto on ensisijainen lähde ohjeille. Näissä ohjeissa…