Moodle: arviointimatriisi

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu…

Näin järjestät verkkokokouksen tai puhelun Teamsissä

Microsoft Teams on tiimityöskentelyyn tarkoitettu Office 365 -pilvipalvelu. Teamsin kautta on mahdollista järjestää ajoitettuja tai pikaisia verkkokokouksia/puheluita. Nämä verkkokokoukset voivat olla kahdenkeskisiä tai ryhmän/tiimin kesken. Teams tulee korvamaan Skype for Business -palvelun, joten senkin takia on hyvä siirtyä jo nyt…

Moodle: videotehtävän arviointi

Videotehtävän arviointi tehdään pääsääntöisesti joko verkkoteksti-tehtävän tai videotehtävän (Kaltura media assignment) yhteydessä. Katso ohjeet videotehtävän määrittämiseen. Käytännössä tehtävien arviointi ei eroa tavallisten oppimistehtävien arvioinnista. Alla on kuvattu lyhyesti arvioinnin vaiheet. Videotehtävän arviointi, kun palautus on tehty linkin avulla (verkkoteksti-tehtävä) Avaa…

Opettajan Moodle-ohjeita

Moodlen yleiset suomenkieliset ohjeet löytyvät Moodle-sivustolta. Ohjeita päivittää pääsääntöisesti Helsingin yliopisto yhteistyössä valtakunnallisen Moodle-ringin kanssa. Huomaathan, että HAMKin ja muiden organisaatioiden Moodle-ympäristöt ja ohjeistukset eivät ole identtisiä. Käytännössä kaikkiin tapauksiin ja ongelmiin vastaava englanninkielinen Moodle-ohjesivusto on ensisijainen lähde ohjeille. Näissä ohjeissa…

Oppimisanalytiikka auttaa opiskelijan ohjauksessa

Oppimisanalytiikka auttaa opetuksen suunnittelussa, opiskelijan ohjauksessa ja toteutuksen kehittämisessä. Tietoa on paljon, tärkeintä on tunnistaa oleellisimmat tiedot, jotka tukevat toteutukseen valittua pedagogista mallia. Alla on esitetty HAMKissa käytössä olevissa eri työkalujen tarjoamat oppimisanalytiikkaan liittyvät mahdollisuudet, joita hyödyntämällä voit opettajana tehostaa…

VDI – virtuaalinen työasema

VDI-palvelun pääideana on HAMKissa käytettävien sovellusten etäkäyttö ja/tai oman koneen hyödyntäminen opiskelussa. Kaikkia sovelluksia ei voida jakaa opiskelijoiden omille koneille asennettavaksi, eikä kaikista sovelluksista ole olemassa selainkäyttöistä versiota. Palvelua ylläpitää HAMKin tietohallinto. VDI opetuksessa VDI-järjestelmän avulla voidaan vähentää opetuksen riippuvuutta tietystä ATK-luokasta,…

Tietosuoja opinnäytetöissä

In English Tietosuoja opinnäytetöissä Opinnäytetyöt menevät tutkimuksen kategoriaan, joten kaikkia Tietosuoja tutkimuksessa -sivun kohtia tulee noudattaa. Tälle sivulle on tiivistetysti koottu ne asiat, jotka tyypillisesti opinnäytetyössä tulee tietosuojasta muistaa. Opinnäytetöissä tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalakia. Henkilötietojen…

Videotuotanto

Videon tuottaminen oppimisen tueksi Voit siirtyä kuvassa esitettyihin videprojektin eri vaiheisiin kyseisen vaiheen palloa klikkaamalla. Videon suunnittelu Videoiden käyttö tulee suunnitella osaksi moduulia/toteutusta niin, että ne tukevat oppimisprosessia.  Videomateriaalia tuottavat opettajat ja opiskelijat tavoitteesta riippuen. Tämä ohjekokonaisuus on kirjoitettu opettajan…

Zoom: Pienryhmätyöskentely

Miten pienryhmätyöskentely tapahtuu Zoom-palvelussa? (yleisesittely) Miten osallistun pienryhmätyöskentelyyn Zoom-palvelussa? Miten muokkaan pienryhmätyöskentelyn asetuksia Zoom-palvelussa, tämä ohje sisältää seuraavat toiminnot: ryhmien luonti osallistujien jakaminen ryhmiin pienryhmätilojen valmistelu pienryhmätilojen hallinnointi ryhmätyöskentelyn aikana avun pyytäminen opettajalta pienryhmätyöskentelyn aikana viestin lähettäminen pienryhmätiloihin Huom. huomioithan,…

Zoom: Istunnon tallentaminen ja jakaminen

Voit tallentaa ja jakaa tekemiäsi Zoom-istuntojen tallenteita. Ennen tallentamisen aloittamista kannattaa varmistaa tallentajan muistilistasta, että tallenteella näkyy vain asianmukaista sisältöä ja vältyt turhilta keskeytyksiltä: Muistilista omaa näyttöä jakavalle tai tallentavalle. Hyödynnä myös ohjetta Zoom: mitä tietoja osallistujat näkevät Zoom-istunnon aikana…