Palaute ja kehittäminen

  Toimintasuunnitelma – seuraavat askeleet Moduulitiimi työstää toimintasuunnitelman. Arvioi riskit (miten aiotte löytää aikaa työn suorittamiseen, mikä saattaa häiritä, kuka muu saattaa joutua osallistumaan). Mieti, mitä muita resursseja sinun tarvitsee hankkia tai sisällyttää Määritä selkeät määräajat. Mitä pitää tehdä MoSCoW…

Toteutuksen rakentaminen

Tehtävän suunnittelu – e-tivity design (mallitehtävän runko) Katso tarkoituksen mukaisesti mitä väliotsikoita tarvitaan tehtävään. Tehtävän nimi Tehtävän tavoitteet/sisällöt/toiminnat Tehtävän tarkoitus Tämä tehtävän avulla… Suoritettuasi tämän tehtävän ymmärrät… Tämä tehtävä vastaa osaamistavoitteeseen… Mitä on tarkoitus oppia? (osaaminen) Tiedon lähteet, sytykkeet Aineistot &…

Käsikirjoitus – Storyboard

CarpeDiem ja ABC- suunnittelumallien avulla muotoilet oppimista näkyväksi prosessiksi. Samalla prosessi dokumentoituu ja sen tarkastelu ja kehittäminen yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa mahdollistuu. Storyboard on pedagogisen käsikirjoituksen visuaalinen muoto, jossa kuvaat oppimisprosessin etenemisen konkreettisesti viikko viikolta. Voit tehdä suunnitelman…

Luonnos

Ensimmäinen vaihe moduulin suunnittelussa ja rakentamisessa CarpeDiem mallin mukaisesti on tuottaa moduulitiimin kanssa luonnos eli blueprint. ABC-mallissa vastaavasti kuvataan ensin moduulin ydinajatus ja oppimisen tavat. Luonnoksen tuottaminen Työpajassa luonnos tuotetaan CarpeDiem-mallin mukaisesti posterina, piirroksena ja tekstinä fläpille tai halutessa sopivalla…

Laadukas moduulitoteutus

Laadukas moduulitoteutus on osa opetushenkilöstön valmennusta, jonka tavoitteena on tukea eModuulien suunnittelua ja rakentamista. Punaisena lankana valmennuksessa on valtakunnalliset verkkototeutuksen laatukriteerit sekä kansainvälisesti tunnetut ja tiimityöskentelyyn soveltuvat CarpeDiem ja ABC suunnittelumallit. Näiden pohjalta on työstetty laadukas moduulitoteutus konsepti hamkilaiseen opetukseen…