UDL-periaatteita erilaisten opiskelijoiden huomioimiseksi HAMKin toimintaohjeiston sisällä

Merja Saarela Universal Design for Learning (UDL) tarkoittaa vapaasti määriteltynä kaikki opiskelijat huomioivaa opetuksen suunnittelua. Jokaisella meillä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia erilaisilla älykkyyden osa–alueilla: kielellisyys, loogismatemaattisuus, visuo–spatiaalisuus, musikaalisuus, jne. Oppimistyylit ja mieltymykset ovat erilaisia. Osa kokee oppivansa parhaiten kuuntelemalla, osa näkemällä, osa tekemällä ja suurin osa hyödyntää jossain määrin kaikkia edellisiä. Oppimiskokemusta muokkaavat myös erilaiset elämäntilanteet, kielelliset ja…

Zoom LTI Pro -aktiviteetti Moodlessa

Zoom LTI Pro -aktiviteetin kautta kaikki Moodle-työtilan Zoom-istunnot tulevat näkyville yhteen paikkaan, riippumatta siitä, kuka opettajista ne on luonut. Käytä Zoom LTI Pro aktiviteettia, kun: haluat hallita ja käyttää Zoom-istuntoja suoraan Moodlesta käsin haluat helposti nähdä raporttityökalusta tiedot menneistä istunnoista…

Nonstop-toteutus – rajoittamatonta opiskelua ja opetusta?

Useimmille nonstop tarkoittaa tauotta, keskeytymättä ympäri vuorokauden tai vuoden tapahtuvaa toimintaa. Koulutusten osalta tämä tarkoitta yleensä jatkuvaa mahdollisuutta ilmoittautua ja joustavaa opintojen aloitusta. Tavanomaisten verkko-opintojaksojen ohella CampusOnline portaalissa on ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla nonstop-opintojaksoja.   Nonstop-opintojaksolle on tyypillistä:  opiskelija voi aloittaa opiskelun joustavasti toteutuksen aukioloaikana  toteutuksella on oma…

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu Pepissä ja Moodlessa

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu Pepissä Peppi-järjestelmäkokonaisuus on HAMKin opetuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin master-järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että Peppi on kaiken suoritettuihin opintopisteisiin liittyvän tiedon lähde. Tieto suoritetuista opintopisteistä siirtyy valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon siis yksinomaan Pepin kautta. Miksi tämä tieto on tärkeä…

Palaute ja kehittäminen

  Toimintasuunnitelma – seuraavat askeleet Moduulitiimi työstää toimintasuunnitelman. Arvioi riskit (miten aiotte löytää aikaa työn suorittamiseen, mikä saattaa häiritä, kuka muu saattaa joutua osallistumaan). Mieti, mitä muita resursseja sinun tarvitsee hankkia tai sisällyttää Määritä selkeät määräajat. Mitä pitää tehdä MoSCoW…

Toteutuksen rakentaminen

Tehtävän suunnittelu – e-tivity design (mallitehtävän/tehtäväpohjan  runko) Katso tarkoituksen mukaisesti mitä väliotsikoita tarvitaan tehtävään. Tehtävän tavoitteet/sisällöt/toiminnat Tehtävän tarkoitus Tämä tehtävän avulla… Suoritettuasi tämän tehtävän ymmärrät… Tämä tehtävä vastaa osaamistavoitteeseen… Mitä on tarkoitus oppia? (osaaminen) Tiedon lähteet, sytykkeet Aineistot & materiaalit,…

Käsikirjoitus – Storyboard

CarpeDiem ja ABC- suunnittelumallien avulla muotoilet oppimista näkyväksi prosessiksi. Samalla prosessi dokumentoituu ja sen tarkastelu ja kehittäminen yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa mahdollistuu. Storyboard on pedagogisen käsikirjoituksen visuaalinen muoto, jossa kuvaat oppimisprosessin etenemisen konkreettisesti viikko viikolta. Voit tehdä suunnitelman…

Luonnos

Ensimmäinen vaihe moduulin suunnittelussa ja rakentamisessa CarpeDiem mallin mukaisesti on tuottaa moduulitiimin kanssa luonnos eli blueprint. ABC-mallissa vastaavasti kuvataan ensin moduulin ydinajatus ja oppimisen tavat. Luonnoksen tuottaminen Työpajassa luonnos tuotetaan CarpeDiem-mallin mukaisesti posterina, piirroksena ja tekstinä fläpille tai halutessa sopivalla…

Laadukas moduulitoteutus

Laadukas moduulitoteutus on osa opetushenkilöstön valmennusta, jonka tavoitteena on tukea eModuulien suunnittelua ja rakentamista. Punaisena lankana valmennuksessa on valtakunnalliset verkkototeutuksen laatukriteerit sekä kansainvälisesti tunnetut ja tiimityöskentelyyn soveltuvat CarpeDiem ja ABC suunnittelumallit. Näiden pohjalta on työstetty laadukas moduulitoteutus konsepti hamkilaiseen opetukseen…