Avoimuuden työkalut

HAMKissa käytetään kansallisia avoimuuteen tähtääviä työkaluja tutkimuksen avoimuuden edistämiseksi. Avoimuuteen tähtääviä työkaluja on laajasti saatavilla, mutta HAMKissa on suosituksena käyttää pääasiassa CSC:n ja Tietoarkiston sekä Kansalliskirjaston tuottamia palveluita.  Työkaluihin pääsee yleensä kirjautumaan HAKA-tunnistautumisen kautta.

Työkalujen lyhyt yhteenveto on HAMKin sivuilla, mutta tarkemmat ohjeet löytyvät aina palvelun yhteydestä. Olemme linkittäneet sivuille ohjeistukset ja suorat linkit työkaluihin.

Etsin

Tutkimusaineistoja voi etsiä ETSIN-hakupalvelulla. Se sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Metatiedot ovat julkisesti selailtavissa ja käytettävissä ja niiden avulla tutkija voi arvioida aineistojen soveltuvuutta omaan tutkimukseensa.

ETSIN-palvelussa voi julkaista myös omien aineistojen metatiedot ja tarjota aineistoja siten laajempaan käyttöön. Tietojen tallentaminen vaatii HAKA-tunnistautumisen.  Tarvittavia metatetoja ovat mm. aineiston otsikko, käytetty kieli, kuka aineiston on laatinut, kuka sen omistaa ja miten aineiston saa käyttöönsä.

Lähde: https://avointiede.fi/etsin Etsin löytyy linkistä https://etsin.avointiede.fi/fi

Avaa

AVAA-palvelu on käytettävissä  omien aineistojen avaamiseen sekä avattujen aineistojen hyödyntämiseen. AVAA on julkaisualusta avoimille tutkimusaineistoille ja edistää aineistojen saatavuutta ja uudelleenkäytettävyytä. Se tarjoaa sovelluksia ja rajapintoja aineistojen hyödyntämiseen. Aineistoja voi hyödyntää kuka tahansa ilman kirjautumista ja ne ovat maksuttomasti saatavilla. Aineistojen avaamisella saadaan näkyvyyttä tutkimukselle ja ne ovat turvassa jatkokäyttöä varten. Aineiston voi tallentaa ja kuvailla sekä jakaa AVAA-palvelussa. Aineistoon syntyy yksilöllinen tunniste, joka takaa meriitin aineiston tekijälle ja omistajalle.

Aineiston avaajan on oltava aineiston omistaja tai hänellä pitää olla lupa julkaista se. Lisäksi pitää varmistaa, etteivät sopimukset tai tekijänoikeudet estä aineiston avaamista. Eettisyys ja aineiston jatkokäyttö pitää olla huomioitu tutkimuslupien osalta. Se pitää julkaista uudelleen käytön sallivalla luvalla esim. Creative Commons BY 4.0.

Lähde: https://avointiede.fi/avaa

Aineiston avaamisessa saat apua CSC:n asiakaspalvelusta sähköpostitse: asiakaspalvelu [at]CSC.fi tai ottamalla yhteyttä CSC:n lomakkeen kautta https://avointiede.fi/ota-yhteytta

Tuuli

Tuuli-palvelussa voi tehdä aineistonhallinnan suunnittelun. Osana tutkimussuunnitelmaa tehdään yleensä myös suunnitelma tutkimusdatasta. Tuuli-palvelu ohjaa tutkijaa tutkimusaineiston datanhallintasuunnitelman tekemiseen. Tuuli-palvelussa tehdään suunnitelma miten tutkimuksessa käytettävä data, menetelmät, algorimit käsitellään ja tuloksena syntyy varsinainen aineistonhallintasuunnitelma. Aineistonhallintasuunnitelmaa voi hyödyntää rahoituksen hakemisessa ja tutkimushankkeen eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelma on hyödyllinen tutkimusryhmien yhteistyön sujuvuuden takaamiseksi. Aineistonhallintasuunnitelmaa voidaan kirjoittaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja jakaa myös rahoittajalle.

Lähde: https://avointiede.fi/tuuli?inheritRedirect=true

Linkki työkaluun: https://www.dmptuuli.fi/

Aila, Ida, Kielipankki

AILA

Aila on Tietoarkiston palveluportaali, josta löytyvät Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja näiden suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Kuvailutietojen lukeminen sekä aineistojen hakeminen ja selaaminen on täysin vapaata. Joitakin aineistoja voi myös ladata täysin avoimesti. Rekisteröitymällä asiakkaaksi pääsee lisäksi lataamaan sellaisia aineistoja, jotka ovat käyttöehdoiltaan rajattuja. Rekisteröityminen on maksutonta.Tietoarkisto tarkistaa ja muokkaa aineistot sekä lisää niihin kattavat kuvailutiedot ennen Ailassa julkaisua. Näin taataan aineistojen pitkäaikainen säilytys ja turvallinen jatkokäyttö.

Oman aineistonsa saa Ailaan ottamalla yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun: asiakaspalvelu.fsd [at] uta.fi Lähde: https://avointiede.fi/aila

Linkki Ailaan: https://services.fsd.uta.fi/

IDA

IDA on tutkimusaineistojen säilytyspalvelu, jossa tutkimusdata ja metatiedot voidaan säilyttää turvallisesti. IDA soveltuu sekä valmiille tutkimusaineistolle, että raakadatalle. Palvelua ei kuitenkaan suositella jatkuvaa käsittelyä vaativille aineistoille. IDA ei ole tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältävälle datalle.

Aineiston omistaja päättää itse IDAan tallennetun aineiston avoimuudesta sekä käyttöpolitiikasta. Aineiston tulee aina liittyä johonkin projektiin, joka perustetaan IDAan. Projektin vastuuhenkilön tulee hakea tallennustila projektille. Projektin sisällä voidaan antaa oikeuksia aineistoihin muillekin käyttäjille tai sitten ne voidaan jakaa avoimesti.

IDAan tallennetut aineistojen kuvailutiedot voidaan siirtää tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsimeen.

Lähde: https://avointiede.fi/ida

IDAn selainkäyttöliittymä löytyy CSC:n asiakasportaalista: https://sui.csc.fi/web/guest

KIELIPANKKI

Kielipankki on palvelukokonaisuus kieliaineistoja käyttäville tutkijoille. Pankista löytyy valikoima erilaisia teksti- ja puheaineistoja, joita voi hakea monipuolisesti. Aineistoja voi joko ladata omalle koneelle tai tarkastella ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa. Monet aineistoista ovat avoimesti saatavilla, mutta osaan tarvitaan oman korkeakoulun tai CSC:n tunnuksen. Suojattuihin aineistoihin voi hakea käyttöoikeutta sähköisesti.

Lähde: https://avointiede.fi/kielipankki

Linkki Kielipankkiin: https://www.kielipankki.fi/

Finto

Hankkeissa ja TKI-projekteissa kannattaa hyödyntää sanasto- ja ontologiapalvelua Fintoa. Palvelusta löydät esimerkiksi yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja muiden erikoisalojen sanastoja, ontologioita sekä luokituksia. Tutkimusaineistojen sisällönkuvailussa käytettyjen termien avulla jatkokäyttäjät löytävät aineistot helpommin. Kansallisarkiston ylläpitämässä Fintossa on monipuoliset rajapinnat, joiden avulla sanastoja voi hyödyntää eri järjestelmien kuvailussa ja tiedonhaussa.

Lähde: https://avointiede.fi/finto

Linkki Fintoon: http://finto.fi/fi/

Orcid

ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän tunnisteen, numerosarjan. Tunnisteen avulla tutkija voi identifioida omat tuotoksensa itselleen ja näin parantaa niiden kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä. Tunnisteen kytkeminen erilaisiin palveluihin ja järjestelmiin helpottaa tutkijan työtä, kun tietojen siirtäminen automatisoituu ja nopeutuu.

Kuka tahansa voi luoda itselleen maksutta ORCID-tunnisteen ja ylläpitää tutkijaprofiiliaan ORCID-tietokannassa. ORCID tietokannan julkiset tiedot ovat maksutta ladattavissa julkisen rajapinnan kautta.

Lisäksi ORCID tarjoaa tutkimusorganisaatioille maksullista jäsenyyttä, joka mahdollistaa joko omien tutkijoiden ei-julkisten tietojen lukemisen ja muokkaamisen tietokannassa näiden luvalla tai tunnisteiden luomisen näiden puolesta.

Lue lisää: https://tutkijatunniste.fi/

ORCID-tunnisteen voi luoda ORCID-yhdistyksen kotisivulla: https://orcid.org/

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat pääasiassa kaikkien käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä.

Linkit työkaluihin

Etsin – Tutkimusaineistojen hakupalvelu
Avaa – Avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta
Tuuli – Aineistonhallintasuunnittelu
Aila on Tietoarkiston palveluportaali.
Ida – Tutkimusaineistojen säilytyspalvelu
Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus.
Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu
Orcid on kansainvälinen digitaalinen tutkijatunniste

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.