Toteutuksen rakentaminen

Tehtävän suunnittelu – e-tivity design (mallitehtävän runko) Katso tarkoituksen mukaisesti mitä väliotsikoita tarvitaan tehtävään. Tehtävän väliotsikko Tehtävän kuvaukset Tehtävän nimi Nimi kuvaa tavoitetta/sisältöä/toimintaa ​ Tehtävän tarkoitus Tämä tehtävän avulla… Suoritettuasi tämän tehtävän ymmärrät… Tämä tehtävä vastaa osaamistavoitteeseen… Mitä on tarkoitus oppia?…

Käsikirjoitus – Storyboard

CarpeDiem ja ABC- suunnittelumallien avulla muotoilet oppimista näkyväksi prosessiksi. Samalla prosessi dokumentoituu ja sen tarkastelu ja kehittäminen yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa mahdollistuu. Storyboard on pedagogisen käsikirjoituksen visuaalinen muoto, jossa kuvaat oppimisprosessin etenemisen konkreettisesti viikko viikolta. Voit tehdä suunnitelman…

Luonnos

Ensimmäinen vaihe moduulin suunnittelussa ja rakentamisessa CarpeDiem mallin mukaisesti on tuottaa moduulitiimin kanssa luonnos eli blueprint. ABC-mallissa vastaavasti kuvataan ensin moduulin ydinajatus ja oppimisen tavat. Luonnoksen tuottaminen Työpajassa luonnos tuotetaan CarpeDiem-mallin mukaisesti posterina, piirroksena ja tekstinä fläpille tai halutessa sopivalla…

Laatukriteeristö

Verkkototeutusten laatukriteerit on laadittu toimimaan pohjaksi ammattikorkeakoulujen ja CampusOnline.fi verkko-opintojen laadun kehittämiseksi.  eAMK-hankkeessa laaditut kriteerit ovat pohjana myös hamkin laadukkaissa moduulitoteutuksissa. Laatukriteerit koostuvat 11 teemasta ja niihin liittyvistä laadukkaan toteutuksen ominaisuuksista. Kriteerit kertovat, miten nämä ominaisuudet ilmenevät suunnittelun ja toteutuksen…

Laadukas moduulitoteutus

Laadukas moduulitoteutus on osa opetushenkilöstön valmennusta, jonka tavoitteena on tukea eModuulien suunnittelua ja rakentamista. Punaisena lankana valmennuksessa on valtakunnalliset verkkototeutuksen laatukriteerit sekä kansainvälisesti tunnetut ja tiimityöskentelyyn soveltuvat CarpeDiem ja ABC suunnittelumallit. Näiden pohjalta on työstetty laadukas moduulitoteutus konsepti hamkilaiseen opetukseen…

Osaamismerkit HAMKissa

Osaamismerkki eli open badge on digitaalinen tapa tunnistaa ja tunnustaa sekä tehdä näkyväksi merkin saajan osaamista. Avoimuus ja järjestelmäriippumattomuus mahdollistavat merkkien keräilyn eri lähteistä ja näiden julkaisemisen eri palveluissa. Hämeen ammattikorkeakoulussa osaamismerkkien myöntöjärjestelmänä käytetään Open Badge Factoryä. Miksi osaamismerkkejä? HAMKin…