Nonstop-toteutus – rajoittamatonta opiskelua ja opetusta?

Useimmille nonstop tarkoittaa tauotta, keskeytymättä ympäri vuorokauden tai vuoden tapahtuvaa toimintaa. Koulutusten osalta tämä tarkoitta yleensä jatkuvaa mahdollisuutta ilmoittautua ja joustavaa opintojen aloitusta. Tavanomaisten verkko-opintojaksojen ohella CampusOnline portaalissa on ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla nonstop-opintojaksoja.   Nonstop-opintojaksolle on tyypillistä:  opiskelija voi aloittaa opiskelun joustavasti toteutuksen aukioloaikana  toteutuksella on oma…

Digipedagogical tips for everyday e-learning

Listen and collect feedback from students & colleagues – edit for the next round! Quality criteria for the implementation of e-learning https://www.eamk.fi/en/courses-offering/evaluation/ Digital control quality criteriahttps://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/ (No English link available) Digital Guidancehttps://www.eamk.fi/en/pedagogy2/digital-guidance/ Rhythm and clarity – take advantage of team teaching…

Digipedavinkkejä verkko-opetuksen arkeen

Kuuntele ja kerää palautetta opiskelijoilta & kollegoilta – muokkaa seuraavalle kierrokselle! Kriteeristöt apuna kokonaisuuden arvioinnissa – onko jotain unohtunut? Laatukriteerit verkko-opetuksen toteutukseen https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake/ Digiohjauksen laatukriteerit https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/digiohjauspolku/digiohjauksen-laatukriteerit/ Rytmiä ja selkeyttä – hyödynnä tiimiopettajuutta jaksottakaa tekemistä esimerkiksi viikko kerrallaan ja suunnitelkaa opettajatiimin…

Toteutuksen rakentaminen

Tehtävän suunnittelu – e-tivity design (mallitehtävän runko) Katso tarkoituksen mukaisesti mitä väliotsikoita tarvitaan tehtävään. Tehtävän nimi Tehtävän tavoitteet/sisällöt/toiminnat Tehtävän tarkoitus Tämä tehtävän avulla… Suoritettuasi tämän tehtävän ymmärrät… Tämä tehtävä vastaa osaamistavoitteeseen… Mitä on tarkoitus oppia? (osaaminen) Tiedon lähteet, sytykkeet Aineistot &…

Käsikirjoitus – Storyboard

CarpeDiem ja ABC- suunnittelumallien avulla muotoilet oppimista näkyväksi prosessiksi. Samalla prosessi dokumentoituu ja sen tarkastelu ja kehittäminen yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa mahdollistuu. Storyboard on pedagogisen käsikirjoituksen visuaalinen muoto, jossa kuvaat oppimisprosessin etenemisen konkreettisesti viikko viikolta. Voit tehdä suunnitelman…