Moodle: arviointimatriisi

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu keskiarvo). Arviointimatriisia voi käyttää vain tehtävässä. Työpaja-aktiviteetissa on oma, hieman erilainen vertaisarviointiin soveltuva arviointimatriisi.

Esimerkki kolmen kriteerin arviointimatriisista. Moodle laskee annetut pisteet yhteen. Opettaja voi antaa lisäksi sanallista palautetta jokaisesta arviointikriteeristä.

Arvioidessa pitää määritellä pisteet jokaiselle arviointikriteerille. Usein on useamman opettajan arvioitavana olevassa kokoavassa tehtävässä määritelty kuvassa näkyvien pistevaihtoehtojen lisäksi 0 pistettä: Ei vielä arvioitu, jotta eri kriteerien arviointi onnistuu eri aikaan.