Viisi kirjaa tunteista

0

Mielenterveysseura Mielen organisoimaa Mental health art week -tapahtumaa vietetään 22.5.-28.5. Toukokuun lukuvinkit on valittu tukemaan viikon teemaa, joka on Tunne tunteesi. Seuraavassa esittelyssä viisi kirjaa tunteista.

Rantanen, J. (2013). Vaikuta tunteisiin!: Lisää voimaa tekemiseen. Talentum.

Rantanen lähtee siitä perusoletuksesta, että tunteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme. Hän lähestyy tunteiden merkitystä asiallisesti ja tieteellisen tutkimustiedon pohjalta, mutta käytännönläheisesti ja tarinoita hyödyntäen. Tuloksena on hyvin vakuuttava esitys tunteista ja niiden merkityksestä työelämässä. Rantasen esittelemillä tekniikoilla meistä jokainen voi kehittää paitsi omien tunteiden hallintaa, myös vuorovaikutusta muiden kanssa.

Siira, J., & Saarinen, M. (2008). Tunnetreenillä tasapainoon: Harjoituksia ja tekniikoita keholle ja mielelle. Kirjapaja.

Tämä on kirja taputteluterapiasta, eli ongelmien ratkaisemisesta koskettelemalla akupunktiopisteitä. Terapian lähtökohtana on se, että ihminen jumiutuu ajattelunsa kautta negatiivisiin tilanteisiin, jotka ajan myötä saavat enemmän merkitystä ja aiheuttavat pahaa oloa. Taputtelutekniikassa keskitytään tasapainon palauttamiseen kehon akupunktiopisteiden kautta.

Seppänen, M. (2022). Näin selviät tiimin jäsenenä: Tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.

Seppäsen kirja on tervetullut lisä tiimikirjallisuuteen, sillä siinä keskiössä ovat tunteet. Kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa keskiössä on tiimi ja tiimiytyminen: mitä se itseltä vaatii ja millaisia vaiheita siihen kuuluu, mutta myös millaisia tunteita tiimissä toimiessa voi kohdata. Oma osionsa on myös siitä, miten tiimissä voidaan hyödyntää ihmisten erilaisuutta. Toinen osa keskittyy kollegiaalisuuteen ja huipputiimin rakentamiseen. Kolmas osa koostuu harjoitteista, joita voi tehdä yksin tai tiimissä.

Tuominen, C. (2020). Tunteet ei kuulu työpaikalle. Kustannusosakeyhtiö Otava.

Tuominen tarttuu rohkeasti yleiseen virhekäsitykseen siitä, etteivät tunteet kuulu työelämään. Tunteiden ymmärtäminen on yksi tärkeimmistä taidoista tulevaisuuden työelämässä. Tuominen esittelee tunteiden näyttämisen ja kohtaamisen tavallisimpia esteitä sekä antaa työkaluja niiden ylittämiseen. Tavoitteena on tunneälykäs työyhteisö, jossa jokainen pystyy antamaan parhaan panoksensa.

Goleman, D. (1997). Tunneäly: Lahjakkuuden koko kuva. Otava.

Tämä on tunneälyn klassikko: älyn ja tunteiden yhteys on tunnustettu jo kauan, mutta vasta Golemanin 1995 julkaistu kirja teki siitä suositun. Golemanin mukaan vain sellainen ihminen, joka hyväksyy omat tunteensa, tiedostaa ne ja osaa hallita niitä, voi toimia todella älykkäästi.

Kuvasta kiitos: Gino Crescoli @ Pixabay 

Comments are closed.