Kaikki blogit A - L

Avoimuuden asialla
Avoimuuden asialla -blogissa kirjoittavat hamkilaiset yhteisten palveluiden tki-tuen asiantuntijat, jotka tuovat kirjoituksissa näkyväksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kiinnostavia ajankohtaisia ilmiöitä Suomesta ja maailmalta.

CSchool
Blogissa julkaistaan sisältöjä cSchool projekteista, osaamisesta, yhteistyöstä työelämän kanssa, kokeievasta kehittämisestä ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

Digi-HAMK
Blogissa kirjoittavat hamkilaiset digitaalisuuden asiantuntijat, joiden työsarka on tietotekniikkaa, viestintää, koulutuksen kehittämistä, opetusta, tutkimusta tai niitä tukevia palveluita.

DISP – Digitaaliset ratkaisut ja alustat
Tässä blogissa kerrotaan Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön Digitaaliset ratkaisut ja alustat tutkimusryhmän toiminnasta ja tuloksista.

Engineering Success Stories
Stories about the engineers and engineering studies / Tarinoita insinööreistä ja tekniikan alan opiskelusta.

Exploring European Business
Experiences and reflections from the Exploring European Business study module.

Finnish Language and Culture course
Stories, pics and video clips on learning survival Finnish and getting to know the Finnish way of life.

Global Education
This is the blog of The Global Education R&D Team of HAMK University of Applied Sciences, The School of Professional Teacher Education.

Global Fashion Business 1
This blog is written by teachers and students from HAMK’s Global Fashion Business 1 module.

GMAT/SAT Self-learners
The blog provides a free access to GMAT lessons, strategies and methods shared by GMAT self-learners. It is a forum where HAMK students can discuss about the GMAT test and MBA programs in further development.

Go International!
Blogissa kerrotaan HAMKin kansainvälisestä toiminnasta, mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtokokemuksista ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä. / This blog is about HAMK’s international activities, e.g. student and staff exchanges and other forms of international cooperation.

HAMK Hyvinvointiosaaminen
HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikön toimintaa ja tapahtumia.

Harjoittelu – tie liiketalouden ammattilaiseksi
Liiketalouden opiskelijoiden kertomuksia harjoittelusta ja työkokemuksesta.

Hyvän työelämän ääni
Hyvän työelämän ääni -hankkeessa toteutettu toiminta

Hämeen kolmas D
Blogi on osa Hämeen kolmas D -hanketta jonka tarkoituksena on toteuttaa yrityksen tuotteeseen liittyviä kokeilua, jota voidaan kehittää 3D-teknologialla.

Innostusta insinööriopintoihin
Blogi tulee sisältämään nyt ensin 2017 vuoden loppuun saakka Verkkovirta HAMK tekniikka -hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä insinööriopintoihin.

Kirjasto
Tietolähteiden esittelyä, uutuusvinkkausta, tiedonhaun parhaita käytänteitä, tutkimustiedon helpointa löytämistä, kirjaston toiminnan näkyväksi tekemistä – kaiken kaikkiaan, lisäarvoa HAMKin opiskelijalle, opettajalle ja tutkijalle.

Kohtaamisia kampuksella
Kohtaamisia kampuksella -blogin keskiössä ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat, alumnit ja asiantuntijat.

Koodausta kouluarkeen
Koodausta kouluarkeen -opinnoissa opiskelevat ala- ja yläkoulujen opettajat kertovat esittelevät omassa kouluissaan tekemistään ohjelmointikokeiluista.

Lehtori Hannulan pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta
Pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta

Liikenne
Blogi esittelee liikennealan opetusta, opiskelua sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Liikenneala 17
Liikenteenalan opiskelijoiden blogi

LUO Next Step – Luo Uutta Luonnosta
LUO Next Step -hankkeen maanläheisessä blogissa kerrotaan bio- ja kiertotalouden oppimis- ja tutkimusympäristöistä sekä uuden liiketoiminnan kehittämisestä.

Kaikki blogit M - Ö

Market Entry

MATEC tutkii
Blogi kertoo mitä Moniaistisuus ja avustava teknologian (MATEC) -tutkimusryhmässä on parasta aikaa meneillään.

Matkailu
Kanta-Hämeen matkailublogi esittelee alueen matkailuun liittyviä kehittämistoimenpiteitä, yrityksiä ja matkailuun liittyviä hankkeita.

Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet
Blogi käsittelee keskeisiä asioita metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Nipsulan avoin varhaiskasvatustoiminta
Nipsulan blogi tekee näkyväksi ja dokumentoi Nipsulan avointa varhaiskasvastustoimintaa opiskelijoiden, asiakasperheiden, vastaavan ohjaajan ja opettajien näkökulmasta.

Ohjaavan opettajan ohjeet

Ojat kuntoon
Ojat kuntoon -hankkeen blogissa kerrotaan hankkeen toiminnasta ja tapahtumista sekä jaetaan tietoa maa- ja metsätalouden ojituksesta ja ojien kunnostamisesta kestävällä tavalla.

Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikka
Hyvinvoinnin klinikka on oppimisympäristö, jossa Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat toteuttavat terveyden edistämisen projektiopintoja osana opiskeluaan.

Palvelupiste – Liiketoimintaosaamisen työelämäpalvelut
Työelämäpalveluiden hankkeiden ja asiantuntijaviestinnän kanava.

PorkkanaPuu
Kestävästi tuotettu elintarvikkeiden raaka-aine, josta hevoset pitävät, hortonomit ja agrologit viljelevät. Kenties kasvaa joskus Evolla. Blogissa juttuja opiskelusta ja opiskelijoista biotalouden koulutuksissa.

Rehtorin toimisto
Tätä blogia kirjoittavat HAMKin rehtorin toimistosta vararehtori Janne Salminen, strategiapäällikkö Mervi Friman, talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi ja kansainvälisten asioiden päällikkö Marja Räikkönen.

Sahaajakisälli
Blogi sahateollisuuden ammatillisen osaamisen ja opetuksen kehittämiseksi.

SYMBI
SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta.

Tavastia Blueways – vesistömatkailua Hämeessä
Blogissa seurataan vesistömatkailun kehittymistä Hämeessä ja Tavastia Blueways -hankkeen etenemistä sekä tuloksia.

The Power of YES!
I’m Anh Luu, or friendly called Cinnamon, and my mission here is to empower you to create impactful actions that helps you thrive in business mindset and well-being, all by daring to say YES!

Turvallisuutta työpäivään!
Blogi käsittelee HAMK opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuteen, hyvinvointiin, jaksamiseen, viihtymiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä aiheita turvallisuustoiminnan näkökulmasta.

Uudistuva metsäyrittäjä
Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen blogissa käsitellään ajankohtaisia metsäpalvelu- ja koneyrittäjyyteen liittyviä teemoja.

Valkuaisfoorumi
Valkuaisomavaraisuuden edistäminen

Viesti
Blogissa käsitellään HAMKissa tapahtuvaa viestintää ja sen kehittämistä yhteisesti oppien ja parastaen. Kirjoittajat ovat sekä henkilökunnan jäseniä että opiskelijoita.

Yrittäjyys
Yrittäjyyden lukuvuosi 2017-2018 on kokonaisuus, jossa HAMKin opiskelijoille tarjotaan opintoja ja ohjausta yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Opiskelijat pääsevät osallistumaan ja tapaamaan sidosryhmien edustajia eri tapahtumissa. Blogikirjoitukset kertovat muun muassa yrittäjien tarinoita sekä opiskelijoiden ajatuksia yrittäjyydestä.

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen