Kaikki blogit A - L

AMK – Leimikko
Leimikko-blogi käsittelee keskeisiä mitattavia ja tunnistettavia asioita leimikon suunnittelussa. Blogin kautta saat tietää myös kiinteistä leimikkoradoista metsäoppilaitosten läheisyydessä, joilla pääsee itsenäisesti harjoittelemaan leimikon suunnittelun oppeja.

Avoimuuden asialla
Avoimuuden asialla -blogissa kirjoittavat hamkilaiset yhteisten palveluiden tki-tuen asiantuntijat, jotka tuovat kirjoituksissa näkyväksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kiinnostavia ajankohtaisia ilmiöitä Suomesta ja maailmalta.

BioKierto
BioKierto blogikirjoitukset ovat hankkeen asiantuntijoiden kuvauksia alueellisen kiertomallin kehittämisestä.

CSchool
Blogissa julkaistaan sisältöjä cSchool projekteista, osaamisesta, yhteistyöstä työelämän kanssa, kokeievasta kehittämisestä ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta.

Design Factory
HAMK Design Factory is an interdisciplinary product and service design and learning platform uniting students, teachers, researchers, and industry.

Digi-HAMK
Blogissa kirjoittavat hamkilaiset digitaalisuuden asiantuntijat, joiden työsarka on tietotekniikkaa, viestintää, koulutuksen kehittämistä, opetusta, tutkimusta tai niitä tukevia palveluita.

ERITYISEN HYVÄÄ OSAAMISTA
Ajankohtaisuutta ammatillisesta erityisopetuksesta.

Exploring European Business
Experiences and reflections from the Exploring European Business study module.

FASE
Finnish Academy for Skills Excellence aims to promote vocational excellence in skills through education, training and research. The activities of the Academy form a part of the quality assurance process of vocational skills competitions.

gamEngine lab
This blog is about beneficial use of gameengines and related technologies like virtual reality and research, projects & results done in HAMK Smart related to these subjects.

Global Education
This is the blog of The Global Education R&D Team of HAMK University of Applied Sciences, The School of Professional Teacher Education.

Global Fashion Business
This blog is written by teachers and students from HAMK’s Global Fashion Business 1 module.

Go International!
Blogissa kerrotaan HAMKin kansainvälisestä toiminnasta, mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan vaihtokokemuksista ja muusta kansainvälisestä yhteistyöstä. / This blog is about HAMK’s international activities, e.g. student and staff exchanges and other forms of international cooperation.

HAMK100
HAMK100 on opetus- ja tutkimushenkilöstölle suunnattu valmennusohjelma vuosina 2017-2020. Keskeisinä kehittämisen kohteina ovat uudistuva korkeakoulupedagogiikka, digipedagoginen osaaminen sekä työelämä-, kansainvälisyys- ja tutkimusosaaminen.

HAMKilainen tutkimus
Tässä blogissa pääosassa on HAMKilainen tutkimus, tervetuloa mukaan!

HAMK Bio

HAMK Hyvinvointiosaaminen
HAMK Hyvinvointiosaamisen yksikön toimintaa ja tapahtumia.

HAMK Smart
Kirjoituksia tutkimusyksikön arjesta, hankkeista, työntekijöistä ja opiskelijatarinoista ja tutkimuksista. HAMK Smart tekee tutkimusta monialaisesti ja digitaalisuus liittyy vahvasti kaikkiin meidän tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Harjoittelu – tie liiketalouden ammattilaiseksi
Liiketalouden opiskelijoiden kertomuksia harjoittelusta ja työkokemuksesta.

Hevosalan liiketoiminta
Hevosalan liiketoiminnan tradenomien blogi.

Huomisen insinöörit
Tarinoita tekniikan alasta, insinööreistä ja teknologian mahdollisuuksista. / Engineering stories from the School of Technology.

Hämeen kolmas D
Blogi on osa Hämeen kolmas D -hanketta jonka tarkoituksena on toteuttaa yrityksen tuotteeseen liittyviä kokeilua, jota voidaan kehittää 3D-teknologialla.

ICT, Bioeconomy and Engineering
Bioeconomy Engineering – a full-time engineering BSc degree programme in English for sustainable future.

INFOTEP – Programa de Desarrollo de Educación Vocacional
Curso para implementar Un Nuevo Modelo Pedagógico, y la base para un modelo de Educación Docente Renovado, para la Educación Vocacional por INFOTEP.

Innostusta insinööriopintoihin
Blogi tulee sisältämään nyt ensin 2017 vuoden loppuun saakka Verkkovirta HAMK tekniikka -hankkeessa tuotettuja hyviä käytänteitä insinööriopintoihin.

KesäHAMK
KesäHAMKissa lukiolaiset tutustuvat yhden opiskeluviikon aikana tekniikan alaan erilaisiin fysiikan ilmiöihin laboratoriokokeiden kautta, perehtyvät mm. erilaisten materiaalien lujuusominaisuuksiin ja niiden määrittämiseen sekä tutustuvat tuotteiden kehitykseen, suunnitteluun ja testaamiseen.

Kesäprojektit Riksussa
Tieto- ja viestintätekniikan kesäprojektit Riihimäellä

Kirjasto
Tietolähteiden esittelyä, uutuusvinkkausta, tiedonhaun parhaita käytänteitä, tutkimustiedon helpointa löytämistä, kirjaston toiminnan näkyväksi tekemistä – kaiken kaikkiaan, lisäarvoa HAMKin opiskelijalle, opettajalle ja tutkijalle.

Kohtaamisia kampuksella
Kohtaamisia kampuksella -blogin keskiössä ovat ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat, alumnit ja asiantuntijat.

Koodausta kouluarkeen
Opet koodaa, Opet ohjelmoijiksi ja Koodausta kouluarkeen -opinnoissa opiskelevat opettajat kertovat kokemuksiaan ohjelmointikokeiluista.

Kuulumisia HAMKista
Kuulumisia Hämeen ammattikorkeakoulusta – Greetings from Häme University of Applied Sciences.

Laatu
HAMKin laatublogissa kerrotaan laatutyöstä, laatujärjestelmästä ja laadun tekemiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Lehtori Hannulan pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta
Pohdintoja opetuksesta ja ohjauksesta

Library
A blog discussing HAMK library resources and services

Liikenne
Blogi esittelee liikennealan opetusta, opiskelua sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Liikenneala 17
Liikenteenalan opiskelijoiden blogi

LUO Net GOES International – Luo Uutta Luonnosta
LUO Net GOES International -hankkeen blogissa keskitytään LUO luonnonvara-alan verkoston biotalouden ja digitaalisen osaamisen kärkiin.

Kaikki blogit M - Ö

MATEC tutkii
Blogi kertoo mitä Moniaistisuus ja avustava teknologian (MATEC) -tutkimusryhmässä on parasta aikaa meneillään.

Matkailu
Kanta-Hämeen matkailublogi esittelee alueen matkailuun liittyviä kehittämistoimenpiteitä, yrityksiä ja matkailuun liittyviä hankkeita.

Matkalla ohjauksen ammattilaiseksi
Opinto-ohjaajaopiskelijoiden kokemuksia opintojen varrelta.

Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet
Blogi käsittelee keskeisiä asioita metsänomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Muuttuvat rakennusten energiatehokkuusasetukset
Blogisarjassa käydään läpi muuttuvat rakennusten energiatehokkuusasetukset EU tasolla.

Nipsulan avoin varhaiskasvatustoiminta
Nipsulan blogi tekee näkyväksi ja dokumentoi Nipsulan avointa varhaiskasvastustoimintaa opiskelijoiden, asiakasperheiden, vastaavan ohjaajan ja opettajien näkökulmasta.

Ohjaavan opettajan ohjeet

Ojat kuntoon ja Opitaan ojista
Ojat kuntoon ja Opitaan ojista -blogissa kerrotaan ojitukseen, ojien kunnostamiseen sekä valumavesien hallintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Oppijan oikeus
Oppijan oikeus -blogissa tarkastellaan erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen tematiikkaa eri näkökulmista.

Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa
Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa -blogissa tarkastellaan, tutkitaan ja kehitetään oppilaitoshyvinvointia eri näkökulmista.

Oppimisympäristö Hyvinvoimala
Hyvinvoinnin klinikka on oppimisympäristö, jossa Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat toteuttavat terveyden edistämisen projektiopintoja osana opiskeluaan.

Palvelupiste – Liiketoimintaosaamisen työelämäpalvelut
Työelämäpalveluiden hankkeiden ja asiantuntijaviestinnän kanava.

PorkkanaPuu
Kestävästi tuotettu elintarvikkeiden raaka-aine, josta hevoset pitävät, hortonomit ja agrologit viljelevät. Kenties kasvaa joskus Evolla. Blogissa juttuja opiskelusta ja opiskelijoista biotalouden koulutuksissa.

Rehtorin toimisto
Tätä blogia kirjoittavat HAMKin rehtorin toimistosta vararehtori Janne Salminen, strategiapäällikkö Mervi Friman, talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi ja kansainvälisten asioiden päällikkö Marja Räikkönen.

Remote lessons in robotics with Webots
Webots is a good choice for robotics remote lessons in nowadays.

Riihimäki kampus
Blogissa seurataan Riihimäen kampusalueen kehittymistä ja toimintaa. Riihimäki kampus on elinvoimainen ja näkyvä elinkeinoelämää palveleva koulutus-, tutkimus-, ja kehittämistoiminnan keskittymä.

RUN European University
Kuulumisia RUN -Eurooppa-yliopistosta / Greetings from RUN European University

Sahaajakisälli
Blogi sahateollisuuden ammatillisen osaamisen ja opetuksen kehittämiseksi.

Sairaanhoitaja-opiskelijana harjoittelussa Turkissa
Suomalaisena Sairaanhoitaja-opiskelijana harjoittelussa Alanya Baskent Universityssä.

Seksuaalisuus haltuun -koulutus
Seksuaalisuus haltuun- koulutus on opetushallituksen tukemaa täydennyskoulutusta, ja tässä blogissa kuvataan koulutusprosessia, ja esitellään koulutuksen aikana tehtyjä tuotoksia (6/2019-12/2019).

SYMBI
SYMBI-hanke edistää teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta.

Tavastia Blueways – vesistömatkailua Hämeessä
Blogissa seurataan vesistömatkailun kehittymistä Hämeessä ja Tavastia Blueways -hankkeen etenemistä sekä tuloksia.

Teformi
Blogi kertoo TEFORMI – tekniikan alan ammatillisen koulutuksen reformi-hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja ajatuksista, joita hankkeen aikana syntyy.

Tietolabra
Tietolaboratorio on tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelman projektityöpaja, jossa alan opiskelijat suorittavat toimeksiantajilta saatuja projekteja osana opintojaan. Tässä blogissa esitellään Tietolaboratorion toimintaa ja siellä toteutettuja projekteja.

Titaaniset Tekniikat
Tämän blogin tarkoitus on kertoa opiskelustani Konetekniikan insinööriksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tulen kertomaan opittavista aineista, opiskelutekniikoista ja harrastuksista.

Towards Inclusive eLearning within UDeL framework
This blog is discussing pedagogical and technological skills of inclusive eLearning from Universal Design for Learning perspective.

Turvallisuutta työpäivään!
Blogi käsittelee HAMK opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuteen, hyvinvointiin, jaksamiseen, viihtymiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä aiheita turvallisuustoiminnan näkökulmasta.

Työkaverina yhteistyörobotti
Yhteistyörobotit – tulevaisuuden työkaveri

Työstä hyvinvointia
Henkilöstöpalveluiden blogissa sukelletaan HAMKissa tapahtuvan henkilöstön kehittämisen, työsuhdeasioiden ja työhyvinvoinnin maailmaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Uudistuva metsäyrittäjä
Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen blogissa käsitellään ajankohtaisia metsäpalvelu- ja koneyrittäjyyteen liittyviä teemoja.

Valkuaisfoorumi
Valkuaisomavaraisuuden edistäminen

Viesti
Blogissa käsitellään HAMKissa tapahtuvaa viestintää ja sen kehittämistä yhteisesti oppien ja parastaen. Kirjoittajat ovat sekä henkilökunnan jäseniä että opiskelijoita.

Yrittäjyys
Yrittäjyyden lukuvuosi 2017-2018 on kokonaisuus, jossa HAMKin opiskelijoille tarjotaan opintoja ja ohjausta yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Opiskelijat pääsevät osallistumaan ja tapaamaan sidosryhmien edustajia eri tapahtumissa. Blogikirjoitukset kertovat muun muassa yrittäjien tarinoita sekä opiskelijoiden ajatuksia yrittäjyydestä.

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen