Lomittajat tallimaailmassa

0

Asiakkuuksien ja myynnin tehtävässämme päätimme perehtyä hevosalan ehkä yhteen tärkeimpään, mutta hiljaisimpaan myyntityöhön. Oman osaamisen myymiseen tallitöiden ja hevosten hoitamisen muodossa. Lähes jokainen, joka on hevosten kanssa toiminut, on joskus siivonnut karsinoita, lakaissut käytäviä ja ruokkinut hevosia. Nämä toimet ovat päivittäisiä toimia mitä tallin pitäminen vaatii ja monella isommalla tallilla nämä työt pääsääntöisesti hoitavat työntekijät.

Haastattelulähteenä toimi pitkän uran lomittajana tehnyt yksityisyrittäjä Merja Kallunki ja me kirjoittajat, joilla on myös kokemusta lomittajana olemisesta.

Lomittajan työ

Lomittaja tarkoittaa yrittäjän sijaista, joka palkataan usein kunnan toimesta sairasloman tai vuosiloman ajaksi.

Toisten eläimistä huolehtiminen on iso vastuu. Hevonen on reaktiivinen pakoeläin, jonka kanssa voi sattua ja tapahtua. Ruokinnat ovat usealla yksilöllä tarkkaa ja pienetkin muutokset voivat näkyä hevosten käytöksessä ja terveydessä. Silti kuka vain voi ruveta hevosalan lomittajaksi. Esimerkiksi nautapuolella lomittajat ovat käytännössä aina kunnan puolelta palkattuja tai vähintäänkin kunnan lomitustoiminnan hyväksymiä yksityisiä palveluntuottajia. Kunnan palvelut taas voivat itse valikoida ketä ottavat listoilleen, näin ollen töihin pääsee oikeastaan vain kouluttautumalla tai omaamalla todistettavaa työkokemusta, esimerkiksi jos on kasvanut karjatilalla. Hevospuolella taas toiminimen voi perustaa kuka vain ja ryhtyä töihin. Monissa paikoissa on jopa solmittu yksityisiä työsuhteita tallien ja työntekijöiden välillä. Päätimme pohtia tekstissämme, miten tätä puolta voitaisiin kehittää myynnin kaikille osapuolille luotettavammaksi.

Lomittajien myyntiongelmat

Hevosalalla lomituspalveluita tarjoavien on välillä vaikea löytää palveluita kaipaavia. Monet saattavat etsiä työntekijöitä niin sanotusti hiljaisesti puskaradiossa tai tuttujen kautta. Omia palveluita ei juurikaan mainosteta. Itse lomittajina ollessamme olemme monelta uudelta asiakkaalta saaneet kuulla, kuinka luotettavia tekijöitä on vaikea löytää ja osa tulee vain kokeilemaan tallitöitä viikoksi tai kahdeksi ja sitten lopettavat. Olemme nämä kyseiset tallit tekolistallemme löytäneet aina suusta suuhun tiedon kautta.

Ratsastus ja hevosen ylläpitäminen maksaa todella paljon, jonka vuoksi myös moni hevosenomistaja on valmis tekemään tallitöitä viikoittain tai kuukausittain vähentääkseen tallivuokraa. Meilläkin on kokemusta siitä, että tallityöllä olemme maksaneet niin koulu kuin myös esteratsastusvalmennuksia. Ongelma näkyy kuitenkin isommin aktiivisesti ja isosti toimivissa kasvatus- ja valmennustalleissa. Tätä puolta pitäisi pyrkiä kehittämään eteenpäin. Monet hevosalan lomittajat eivät tee lomituksia muissa yksiköissä, joita ovat muun muassa naudat, siat ja lampaat. Ja näin myös toisinpäin, kuntien lomittajista suurin osa ei omaa hevososaamista muiden eläinten lisäksi. Näin ollen tallityötä tarjoaville olisi hyvä kehittää jokin oma järjestö tai sivusto missä osaamistaan myyvät pystyvät löytämään tekijöitä tarvitsevat.

Pohdimme miten lomittaja toisi osaamistaan parhaiten esille, sekä miten lomittajaa tarvitseva talli näkyisi houkuttavana. Harva alalla työtä tekevä edes näkee toimintaa myymisenä tai mainostamisen arvoisena, vaikka omaa osaamista tarjotaankin asiakaskunnalle. Alalla kilpailu paikoista on yrittäjän mukaan hyvin minimaalista, tästä syystä myöskin palkat ja työlisät ovat pienet. Pimeät työntekijät ovat iso riesa alalla. Kallungin mielestä asia on harmittava, mutta yksinkertainen; –Jotkut tekevät tallitöitä jopa ilmaiseksi, miksi siis palkkojen pitäisi talliyrittäjien näkökulmasta nousta? Vastaus meidän mielestämme tähän on ammattiosaaminen, tietotaito ja virallisten työntekijöiden tuoma laillinen turva ja vakuutukset niin talliyrittäjälle kuin myös lomittajalle. Lomittajien itsensä ja taitojensa mainostaminen kohdennetusti kohderyhmälle, esimerkiksi netin eri hevosfoorumeilla, olisi kannattavaa kaikille alan ammattilaisille. Kun talleilla on mahdollisuuksia löytää ammattitaitoisia osaajia helpommin, kuin kyselemällä ympäri kyliä, kasvaa alan kilpailu. Kun mahdolliset positiiviset asiakaskokemukset ammattilaisten tekemien lomitusten jälkeen lisääntyy, ostaa talli todennäköisemmin ammattilaisen töihin seuraavallakin kerralla, vaikka hinta olisikin pienesti korkeampi, kuin pimeästi tekevillä.

Tulevaisuudessa?

Talliyrittäjät haluavat tietenkin luotettavan ja osaavan tekijän hoitamaan hevosia, etenkin lomien ja sairauslomien ajalle, jotta ylimääräinen stressi hevosten huolehtimisen suhteen pysyisi minimaalisena. Ensimmäiseksi lomittajien myymisen kehityksessä täytyisi kartoittaa potentiaaliset asiakkaat. Kallungin mielestä niitä löytyy kyllä ja hänkin saa yhteydenottoja verrattavan usein uusilta talleilta. Joka puolella suomea toimii isompia ja pienempiä valmennus-, ratsu- ja ravitalleja, jotka käyttävät ympäri vuoden palkallista työvoimaa tai käyvät vähintään kerran vuodessa pidemmillä vapailla.

Mieleemme nousi hypoteettinen ajatus mahdollisesta paikasta, missä viralliset, kouluttautuneet lomittajat voisivat mainostaa itseään ja asiakas vain valitsisi itselleen sopivan tekijän saaden hänen yhteystietonsa välittömästi tai jättäisi työpaikkailmoituksen, johon lomittajat laittaisivat hakemuksen menemään, saaden myyntipuheen kohdennettua vielä yksityiskohtaisemmin juuri kyseiselle asiakkaalle. Myöskin yksityistallien halukkuutta lisätä tallinsa mahdolliselle alustalle tai tietofoorumille, olisi hyvä kartoittaa. On paljon pieniä kotitalleja, joiden omistajat kaipaisivat välillä vapaata ja lomaa. Hevosia ei kuitenkaan uskalleta jättää ihan kenen vain käsiin, edes sen yhden illan ajaksi.

Lopputuloksena ajattelimme siis omista lomituskokemuksista ja yrittäjän kommenttien perusteella, että jos vain käytettävää alustaa markkinoitaisiin tarpeeksi laajasti ja kohdennetusti esimerkiksi erilaisissa hevostapahtumissa, käyttäjiä voisi löytyä jopa merkittävästi.

Tällä alustalla lomittajilla olisi mahdollisuus mainostaa itseään juuri oikealle kohderyhmälle. Potentiaalisen asiakkaan kiinnostus olisi helpompi herättää näin. Jotta asiakaskokemus ei jäisi suppeaksi, voisi lomittajia jollain tapaa myös arvioida tai lomittaja voisi laittaa helpoksi laaditun tyytyväisyyskyselyn lomituksen jälkeen palvelun ostajalle. Näin asiakaskokemus viedään loppuun asti, sekä lomittajalla on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa. Kallungin mukaan ajatus kuulostaa utopistiselta alan nykytilannetta katsoen, mutta suhtautuu toiminnan onnistumiseen positiivisesti, kunhan tiedotus ja mainostus alustalle on kattavaa ja innostavaa. Tämä systeemi voisi olla myös ratkaisu pian esille nousevaan ongelmaan, kun vuonna 2023 suurin osa hevosyksiköistä poistuu kunnan lomitustoiminnan piiristä, joutuen siirtymään itsenäiseen lomittajien hankintaan.

 

Tekijät: Noora Kallunki & Ida Salminen

Kuva: Noora Kallungin kotialbumi

Leave A Reply