Kiertävä ravinneliuosjärjestelmä tuo kerrosviljelyyn tehokkuutta

0

Hortonomiopintojen loppuvaiheilla oleva opiskelija esittelee näkemyksiään kerrosviljelystä suoritettuaan harjoittelujakson Little Gardenilla, joka on kerrosviljelyä kehittävä startup.

Viljelyä suljetussa tilassa, monessa kerroksessa. Kerrosviljelyssä eli vertikaaliviljelyssä viljellään nykyhetkellä yleisesti lähestulkoon pelkästään yrttejä ja salaatteja, sillä niiden kasvuaika on suhteellisen lyhyt, eikä kasvun aikana tehtäviä hoitotöitä juurikaan ole. Lyhyen kasvuajan myötä mahdollinen volyymi tuotannossa voi olla suuri, jolloin voidaan tuottaa suuria määriä kasveja jatkuvasti. Riippuen kerrosviljelyä tekevän yrityksen viljelystrategiasta satoa voidaan saada päivittäin tai muutamana päivänä viikossa.

Kerrosviljelmiä tarjoavat yritykset poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan, ja itse systeemi voi olla monella eri tapaa rakennettu. Kerroksia voi olla monia, tai vain muutamia. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että jokaiseen kerrokseen on ladattu jonkinlainen viljelysysteemi (esim. kouruviljely), ravinneliuosjärjestelmä sekä valaisimet. Kokonaisuudessaan kerrosviljelyyn kuuluvat olennaisesti myös ilmankierron ja ilmankosteuden hallintalaitteet.

Kerroksissa on myös olennaista se, että kasvit istutetaan toisesta päästä ja sato korjataan toisesta. Tähän kiertokulkuun tarvitaan automatiikkaa (ehkä myös robotiikkaa), ja automatiikan kustannus ja tehokkuus ovat suuressa avainasemassa kerrosviljelyjärjestelmissä. Kerrosviljely onkin hyvin tekninen ja dynaaminen kokonaisuus, jossa jokainen komponentti on tärkeä palanen.

Eri tuotantomuotojen ympäristövaikutukset ovat nykyaikana tärkeitä tekijöitä ja niitä pyritään minimoimaan. Kerrosviljelyssä onkin usein tehokkainta käyttää kiertävää ravinneliuosjärjestelmää, jolloin kasveille kulkeutuva vesi sekä lannoitteet palautuvat erilaisten suodatusmenetelmien kautta takaisin uuteen kiertoon. Tällöin viljelyssä käytetään vaan juuri sen verran vettä ja ravinteita mitä kasvi oikeasti tarvitsee.

Kaikessa kokonaisuudessaan kerrosviljelystä voikin saada erittäin toimivan ja tehokkaan kasvien tuotantomuodon, joka hyödyntää pinta-alaa ja tilavuutta aivan eri tavoin kuten esimerkiksi perinteinen kasvihuoneviljely. Tällä hetkellä tuotantotekniikka kerrosviljelyssä mahdollistaa erittäin tasalaatuisen tuotannon suuressa mittakaavassa, jolloin viljelmän skaalasta riippuen voidaan tuottaa lukuisia määriä tiettyjä kasveja vastaamaan lähialueiden vähittäismyynnin ja kuluttajaprofiilin tarpeita.

Ongelmatonta mikään viljely ei koskaan ole, ja tärkeimmäksi osaksi kerrosviljelyssä muodostuu ilmastonsäätö mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kasveille optimaaliseksi. Ongelma on tuttu monelle kasvihuoneyrittäjälle.

Tulevaisuudessa kerrosviljelyssä nähdään varmasti monenlaisia kasveja: hedelmiä ja marjoja tuottavia kasveja, erilaisia hyötykasveja, tai lääketeollisuudessa hyödynnettäviä kasveja saatetaan tuottaa kerrosviljelysysteemeissä jo lähitulevaisuudessa.

Kirjoittaja

Oskari Suojanen

Leave A Reply