Zoom verkkoistunto -työpaja

0

Valmennuksen osaamistavoitteet

  • Osaa ottaa Zoom-palvelun käyttöön.
  • Osaa perustaa verkkoistunnon.
  • Osaa kutsua osallistujat mukaan.
  • Osaa opastaa sen käytössä osallistujia.
  • Osaa toimia istunnon vetäjänä.
  • Osaa aktivoida osallistujia hyödyntäen Zoomin tarjoamia työkaluja.
  • Osaa jakaa osallistujat ryhmiin ja ohjeistaa heidät ryhmätyöskentelyyn.
  • Osaa tallentaa istunnon ja tuoda sen opiskelijoiden saataville.

Toteutus: live- tai online -työpaja, kesto 2h.

Zoom verkkoistunto -työpajan runko
 • Zoomin esittely ohjeen avulla.
 • Zoomin rooli ja käyttötarkoitus.
 • Zoom-sovelluksen asennus.
 • Roolit Zoom-palvelussa: host, cohost,  participant.
 • Osallistujien kutsuminen.
 • Liittyminen istuntoon.
 • Istunnon perustaminen: pikaistunto ja ajastettu istunto.
 • Zoomin käyttöliittymän perustoiminnot (mm. puheenvuoron pyytäminen, keskustelu).
 • Zoomin aktivointityökalujen hyödyntäminen (mm. whiteboard).
 • Näytön jakaminen.
 • Osallistujien jakaminen pienryhmiin.
 • Tallennus.
 • Tallennuksen jakaminen.
 • Zoomin käyttäminen mobiilisti.

Zoom edistyneemmille -sessio

 • keskusteleva istunto, jossa jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä Zoomin käyttöön.

Ohjeet

Zoom-palveluun liittyviä ohjeita löytyy HAMKin ohjesivustosta: Zoom -ohjeita

Valmennukset

Aikataulutetut valmennukset löytyy HAMK100-valmennuskalenterista: Tilaa valmennus

Osaamismerkki

Voit suorittaa tähän liittyvän osaamismerkin (vain HAMKin henkilökunta)Verkkotapaamiset

Leave A Reply