Zoom verkkoistunto

0

Valmennuksen osaamistavoitteet

  • Osaa ottaa Zoom-palvelun käyttöön.
  • Osaa perustaa verkkoistunnon.
  • Osaa kutsua osallistujat mukaan.
  • Osaa opastaa sen käytössä osallistujia.
  • Osaa toimia istunnon vetäjänä.
  • Osaa aktivoida osallistujia hyödyntäen Zoomin tarjoamia työkaluja.
  • Osaa jakaa osallistujat ryhmiin ja ohjeistaa heidät ryhmätyöskentelyyn.
  • Osaa tallentaa istunnon ja tuoda sen opiskelijoiden saataville.

Toteutus: live- tai online -työpaja, kesto 2h.

Työpajan runko
 • Zoomin esittely ohjeen avulla.
 • Zoomin rooli ja käyttötarkoitus.
 • Zoom-sovelluksen asennus.
 • Roolit Zoom-palvelussa: host, cohost, panelist (aktiivinen osallistuja), attendee (passiivinen kuuntelija).
 • Istunnon perustaminen.
 • Istunnon ajastaminen.
 • Zoomin käyttöliittymän perustoiminnot (mm. puheenvuoron pyytäminen, keskustelu)
 • Zoomin aktivointityökalujen hyödyntäminen (mm. whiteboard).
 • Osallistujien kutsuminen.
 • Liittyminen istuntoon.
 • Näytön jakaminen.
 • Osallistujien jakaminen pienryhmiin.
 • Nauhoitus.
 • Nauhoitteen jakaminen.
 • Zoomin käyttäminen mobiilisti.

Ohjeet

Zoom-palveluun liittyviä ohjeita löytyy HAMKin ohjesivustosta: Zoom -ohjeita

Valmennukset

Aikataulutetut valmennukset löytyy HAMK100-valmennuskalenterista: Tilaa valmennus

Osaamismerkki

Voiit suorittaa tähän liittyen osaamismerkin (vain HAMKin henkilökunta)Webinaari-osaaja

Leave A Reply