Moodle-valmennukset

0

Tarjoamme seuraavia valmennuksia:

Arviointi Moodlessa -valmennuksen runko
 • Arvioinnin suunnittelu ja perusperiaatteet tehtävissä, tenteissä, työpajoissa
 • Arviointikirja käytännössä
 • Arviointimatriisi ja arviointifraasit  

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Eriytyvä oppimispolku Moodlessa -valmennuksen runko
 • Pääsyn rajoitukset
  • pääsy sallittu aiemman suorituksen perusteella
  • pääsy sallittu ryhmän perusteella
 • Etenemisen ehdot
 • Muistutus-aktiviteetin käyttömahdollisuuksien esittely
 • Oppitunti-aktiviteetin käyttömahdollisuuksien  esittely

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Oppimisanalytiikka ja aktivointi Moodlessa -valmennuksen runko
 • Edistymisen seuranta
 • Moodle 3.8 uudet analytiikkaominaisuudet
 • Analytiikkakaaviot-lohkon välineisiin tutustuminen
 • Muistutus-aktiviteetin asetukset ja käyttö osana itsenäisen oppimisprosessin ohjausta
 • Kuumakartta-toiminnon hyödyntäminen
 • Raportit-kokonaisuus ja sen hyödyntäminen

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Osaamisen osoittaminen Moodlessa -valmennuksen runko
 • Keskustelu-aktiviteetin mahdollisuudet
  • Moodle 3.8:ssa voi arvioida opiskelijan toiminnan keskustelualueella
  • Erilaiset pienryhmätoiminnot
  • Saavutettavuus keskustelun johdantotekstissä
 • Tehtävä-aktiviteetin mahdollisuudet
  • Tehtävän laatiminen
  • Aikataulutus (avautuu, sulkeutuu, armonaika, arviointimuistutus)
  • Yksilö- ja ryhmätehtävien asetukset
  • Arviointi (pisteet / sanallinen asteikko; arviointimatriisi)
  • Saavutettavuus tehtäväksiannon tekstissä
 • Tentti-aktiviteetin mahdollisuudet
 • Työpaja-aktiviteetin mahdollisuudet
 • Oppitunti-aktiviteetin mahdollisuudet
 • H5P-sisällön ja -aktiviteettien hyödyntäminen

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Monimediaiset sisällöt Moodlessa -valmennuksen runko
 • Äänen ja videon tallennus
 • Kirja-aineiston mahdollisuudet
 • Sivu-aineiston mahdollisuudet
 • Kaltura-videoaineiston mahdollisuudet
 • Kaltura-videotehtävän mahdollisuudet

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Ryhmätyöskentely Moodlessa -valmennuksen runko
 • Ryhmät ja ryhmittelyt
  • käyttökohteet ja hyödyt
  • opettajan luomat ryhmät
  • opettajan luomiin ryhmiin liittyminen (ryhmät nimetyssä ryhmittelyssä)
  • opiskelijoiden luomat ryhmät (ryhmät luodaan nimettyyn ryhmittelyyn)
 • Ryhmätehtävät
  • ryhmittelyn valinta tehtävän asetuksissa
 • Ryhmäkeskustelut
  • erilliset / näkyvät ryhmät
 • Näkyvyyden salliminen / rajoittaminen ryhmän tai ryhmittelyn perusteella

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Saavutettavuuden parantaminen Moodlessa -valmennuksen runko
 • Tekstieditorin välineet
  • tyylit (otsikko suuri/keski/pieni, kappale)
  • helppokäyttöisyyden tarkistus
  • näytönlukijan apuri
 • eTivity-tehtävärunko
 • Sisällön tarkistamiseen
  • SiteImprove-selainlaajennus
  • Wave-selainlaajennus

Toteutus: verkkotyöpaja 2-3 tuntia

Ohjeet

Moodleen liittyviä ohjeita löytyy HAMKin ohjesivustosta: Moodle-ohjeita

Valmennukset

Aikataulutetut valmennukset löytyvät HAMK100-valmennuskalenterissa: Tilaa valmennus

Osaamismerkki

Voit suorittaa tähän liittyvän osaamismerkin (vain HAMKin henkilökunta): Moodle-osaaja

Leave A Reply