Moodle-valmennukset

0

Tarjoamme seuraavia valmennuksia:

Moodlen arviointikirja -valmennuksen runko
 • Arvioinnin periaatteet tehtävissä, tenteissä, työpajoissa
 • Erilaiset asteikot ja pisteytykset
 • Tehtävien ryhmittely arviointikategorioihin, esim. pakolliset ja vapaaehtoiset tehtävät
 • Laskenta arviointikirjassa
 • Erilaiset arviointitavat ja niiden yhteensovittaminen
 • Tietojen näyttäminen/piilottaminen arviointikirjassa

Toteutus: livetyöpaja 2-3 tuntia

Moodlen analytiikkatyökalut -valmennuksen runko
 • Analytiikkakaaviot-lohkon välineisiin tutustuminen
 • Kuumakartta-toiminnon hyödyntäminen
 • Raportit-kokonaisuus ja sen hyödyntäminen
 • Muistutus-aktiviteetin asetukset ja käyttö osana itsenäisen oppimisprosessin ohjausta

Toteutus: livetyöpaja 2-3 tuntia

Moodle-oppitunti-valmennuksen runko
 • Oppitunti-aktiviteetin käyttömahdollisuuksien  esittely
 • Esitysmallinen oppitunti
 • Opiskeltavan sisällön haarautuminen opiskelijan vastausten perusteella, esim. tutustumaan uudelleen aineistoon.
 • Flash card -tyyppinen oppitunti

Toteutus: livetyöpajasarja 3 x 2 tuntia

Moodlen tehtävät -valmennuksen runko
 • Tehtävä-aktiviteetin mahdollisuuksien esittely
 • Tehtävän laatiminen
 • Aikataulutus (avautuu, sulkeutuu, armonaika, arviointimuistutus)
 • Yksilö- ja ryhmätehtävien asetukset
 • Arviointi (pisteet / sanallinen asteikko; arviointimatriisi)
 • Saavutettavuus tehtäväksiannon tekstissä
 • Arviointikirja: kategoriat ja arvosanojen järjestely

Toteutus: livetyöpaja 2-3 tuntia

Moodle-tentit-valmennuksen runko
 • Tentin käyttömahdollisuuksien esittely
 • Tentin asetukset, mm. ohjeet, ajastus ja arviointi
 • Essee-kysymysten laatiminen ja oletuspisteytys
 • Erilaisten monivalintatehtävien laatiminen ja oletuspisteytys
 • Kysymyspankin hallinnointi
  • Kysymyskategorioiden luonti
  • Kysymysten siirto kategorioiden välillä
 • Satunnaisten kysymysten lisääminen kysymyspankista
 • Tentin tulosten näkyvyys tentin aikana, tentin jälkeen ja tentin sulkeutumisen jälkeen
 • Saavutettavuus tenttikysymysten teksteissä

Toteutus: livetyöpaja 2-3 tuntia

Moodle-työpaja-valmennuksen runko
 • Työpajan käyttömahdollisuuksien ja rajoitusten esittely
 • Työpajan vaiheet
 • Työpajan asetukset, mm. ohjeet, ajastus ja arviointi

Toteutus: livetyöpaja 2-3 tuntia

Ohjeet

Moodleen liittyviä ohjeita löytyy HAMKin ohjesivustosta: Moodle-ohjeita

Valmennukset

Aikataulutetut valmennukset löytyvät HAMK100-valmennuskalenterissa: Tilaa valmennus

Osaamismerkki

Voit suorittaa tähän liittyvän osaamismerkin (vain HAMKin henkilökunta): Moodle-osaaja

Leave A Reply