Osaaminen ansaitsee huomion: Kampaamon vahvuudet esiin nykytila-analyysilla

0

Riihimäen keskustassa sijaitsevan kampaamon, Studio 58:n, yrittäjä Minna Laiho sai kutsun lähteä mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa Euroopan union rahoittamaan NUOTTA-hankkeeseen. Loppusyksystä on usein hiljaisempaa aikaa kampaamoissa, ja niin Minna tarttui tilaisuuteen ja päätti hyödyntää ajan yrityksensä kehittämiseen. Studio 58 sai hankkeen ensimmäisestä vaiheesta tuloksena itselleen nykytila-analyysin muodossa uusia näkökulmia, miten omaa osaamista voi hyödyntää liiketoiminnassa itselleen sopivalla tavalla. Yritykselle ehdotetut kehityskohteet koskivat sosiaalisen median päivittämistä oman osaamisen ja yhteistyöverkostojen osalta. Yritykselle myös ehdotettiin oman osaamisen näyttämistä sisällöntuotannon avulla, jotta myös kertynyt kokemus tulisi paremmin esille ja hyödynnettyä. Parannusten avulla asiakkaiden on mahdollista todeta, ymmärtää ja siten myös antaa arvoa kampaajansa osaamiselle paremmin. 

NUOTTA-hanke on parhaillaan käynnissä ja sitä toteuttavat Teknologiakeskus TechVillan ja HAMK Smart -tutkimusyksikkö. Hanke koostuu kolmesta vaiheesta, joista ensimmäisessä arvioidaan yrityksen vahvuuksia ja kehityskohteita sen asiakasymmärryksen ja palveluinnovoinnin nykytilasta. Joidenkin yritysten kanssa hankkeessa edetään pidemmälle toiseen ja kolmanteen vaiheeseen, joissa yritykselle tehdään suunnitelma sen toimintaa kehittävistä toimenpiteistä ja avustetaan suunnitelman tai sen osan toteutuksessa. Studio 58:lle esitetyt kehitysehdotukset Minna kuitenkin koki helpoiksi toteuttaa itsenäisesti omassa tahdissa. 

Osaamisen hyödyntäminen 

Nykytila-analyysia varten yritystä haastatellaan sen omissa tiloissa. Vierailu mahdollistaa paremman ymmärryksen yrityksen toiminnasta kuin pelkkä keskustelu puhelimen tai Teamsin välityksellä. Studio 58:n tapauksessa tapaaminen paljasti mainoksista ja sertifikaateista vapaat seinät, ja siten palan myös yrittäjän ajatusmaailmaa: Minna ei halua asiakkaidensa kokevan, että heille yritetään ”tuputtaa” mitään. Osittain sen vuoksi yritys ei ole markkinoinut itseään kuin vain kaksi kertaa historiansa aikana. 

Minna ei ole kokenut markkinointia yritykselle kannattavaksi sen vakaan ja uskollisen asiakaskannan vuoksi. Minna itse uskoo, että asiakasuskollisuuden salaisuuden takana on luottamus. Kampaamon asiakkaiden on voitava luottaa, että kampaaja osaa käyttää tuotteita ja laitteita turvallisesti: ”Tuotesarjan käyttäminen, joka sisältää tutkittuja raaka-aineita, joista on poistettu turhat allergeenit, on turvallista ja varmaa”. Koska kampaamoissa käytetään paljon erilaisia laitteita ja kosmetiikkatuotteita, niiden toimintaan vaikuttavat määräykset ja säädökset, joita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, eli Tukes säätelee ja valvoo. Jatkuva hereillä oleminen ja muutoksien seuraaminen on yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tärkeää – myös trendien osalta. 

Osaamisen kehittämisen lisäksi yrityksessä tulee huomioida myös siitä viestiminen. Minna on työskennellyt kampaajana vuodesta 1998 ja kerryttänyt valtavan määrän kokemusta seitsemästä eri kampaamosta. Lisäksi hän on tehnyt suunnitelmallista työtä oman osaamisensa kehittämiseksi. Hän on täydentänyt osaamistaan järjestelmällisesti viiden vuoden välein ja opiskellut peräti viisi eri tutkintoa. Kuitenkaan kouluttautumista ja kokemusta ei ole koskaan hyödynnetty kampaamon viestinnässä tai brändäyksessä. Osaamisen näyttäminen voi lisätä yrityksen uskottavuutta, mikä voi olla varsin merkittävää luottamusta vaativalla alalla. 

Studio 58:n viestinnässä huomiotta olivat jääneet myös yrityksen arvot ja yhteistyökumppanit. Vastuullisuusviestinnän tekeminen voi helposti vaikuttaa viherpesulta, jonka vuoksi saatetaan mieluummin jättää tekemättä. Kuitenkin arvojen ja yhteistyöverkostojen näkyminen voi parantaa yrityksen menestymisen mahdollisuuksia houkuttelemalla uusia kumppaneita ja asiakkaita sekä toimimalla yrityksen markkinointivalttina. 

Studio 58:n nykytila-analyysi kannustaa pohtimaan oman osaamisen merkitystä myös muille. Osaamisen esiin tuomista ei saa pelätä haisevana omakehuna, vaan mielestäni sitä pitää uskaltaa katsoa sitä inspiraationlähteenä ja mahdollisuutena, josta voi hyötyä myös muut. Jokaisella meistä on ainutlaatuista tietotaitoa ja kokemusta, jota on vaikea hyödyntää, jos sitä ei näytetä. 


Kirjoittaja

Sonja Kedonperä, projektitutkija

NUOTTA- EAKR-hankkeen tavoitteena on tukea ja rohkaista pk-yrityksiä toteuttamaan palveluinnovointia ja kehittämään palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Hanke luo edellytyksiä myös tulevaisuudessa tapahtuvalle palveluinnovoinnille ja muulle TKI-toiminnalle tukemalla asiakasymmärryksen parantamiseen liittyvien uudenlaisten teknologioiden, ratkaisujen ja toimintatapojen käyttöönottoa pk-yrityksissä.

Lue lisää hankkeesta: https://www.hamk.fi/projektit/nuotta-asiakaslahtoinen-palveluinnovointi-digitalisoituvassa-toimintaymparistossa/

Euroopan unionin osarahoittama -logo

 

 

Leave A Reply