Vesikierto osana ravinteiden kierrätystä – ei leväperäistä veden haaskuuta

1

Nestepäästötön tuotanto, englanniksi zero liquid discharge, tarkoittaa veden puhdistamista kaikista ravinteista ja johtamista takaisin uudelleenkäyttöön. Käsiteltyä vettä ei siten haaskata vaan sille etsitään mahdollisimman hyvin soveltuva käyttökohde. Kyseessä on runsaasti huomiota saanut konsepti, johon kaikki kestävää tuotantoa harjoittavat teollisuuslaitokset nykyään tähtäävät ainakin ajatuksissaan.

BioKierto-hankkeessa vesien uudelleenkäyttöä selvitetään osana erilaisten sivuvirtojen hyödyntämistapojen vertailua. Esimerkiksi mikrolevien kasvatus, joka on maailmalla jo verrattain yleinen jätevesienkäsittelytapa, tapahtuu laimeissa vesiliuoksissa. Kasvatuksen jälkeen levät täytyy kerätä talteen jatkokäsittelyä varten. Kasvatusvesi taas täytyy käsitellä normien mukaisesti, jolloin siitä tulee hyvinkin kierrätyskelpoista ja se voidaan johtaa vaikkapa takaisin leväkasvustoon. Siihen ei kuitenkaan päästä sormia napauttamalla: vesi sisältää sekä levien käyttämättä jättämiä, että niiden tuottamia yhdisteitä.

Mikrolevien keräys kasvustosta on itse asiassa koko prosessin pahin pullonkaula, johon ei vielä ole kehitetty yleispätevää ratkaisua. Biokierto-projektissa testaamme Suomessa kehitettyjä energia- ja materiaalitehokkaita menetelmiä mikrolevien talteenottoon. Valitut menetelmät ovat oululaisen Owatec Groupin kehittämä sähkökemiallinen menetelmä OWAREACTOR sekä tamperelaisen Haarlan biopohjainen ja biohajoava vesienkäsittelykemikaali Biopolymer HTH 25.

Sähkökemiallista menetemää testatiin Oulussa syyskuussa 2018. Levien erottuminen huomattiin käsittelyn aikana veden värin muutoksena. Alustavasti näyttää siltä, että tämä menetelmä soveltuu hyvin mikrolevien erotukseen, vaikkakin vahvistavia mittaustuloksia odotellaan vielä. Lisäksi täytyy vielä selvittää, mitä tapahtuu levien kasvatusvedelle. Tavoitteena on tietenkin sen 100% uusiokäyttö leväkasvatuksessa. Näin saamme myös veden kiertotalouden osaksi tärkeää BioKiertoa!

Levien erotuskokeet toteutettiin Owatec Groupin tiloissa Oulussa. Kuvassa käynnissä sähkökemiallinen hapetus, jossa leväsolut kulkeutuvat pintaan ilmakuplien mukana. Leväsolut kerättiin astian pinnalle muodostuneen vaahdon kanssa talteen.
Sanna Taskila / Tutkijatohtori, BioKierto-hanke, Oulun yliopisto (OY)

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: BioKierto-hankkeessa testattiin OwaReactoria mikrolevien erottamiseen | Owatec Group Oy

Leave A Reply