Kollageeni ja kollageenivalmisteet lisäravinteina

0

Kollageeni on proteiini, jota löytyy ihmisellä mm. ihosta, nivelistä, luista ja jänteistä. Kollageenin tehtävänä on antaa näille osille elastisuutta sekä toimia ikään kuin liimana. Kollageenia saadaan pääasiassa naudasta ja siasta, mutta vaihtoehtoisten lähteiden käyttö, kuten kalat ja kana, lisääntyy jatkuvasti. Kollageenia myydään eri muodoissa eri tarkoituksiin. Kuumennettua kollageenia kutsutaan gelatiiniksi tai liivatteeksi, tuttu tuote siis lähes kaikille. Puolestaan entsyymeillä pilkottu kollageeniproteiini on kollageenihydrolysaattia, josta voidaan edelleen eristää haluttuja peptidejä, jotka ovat kollageeniproteiinin osia. Hydrolysoitu kollageeni ei muodosta samanlaista hyytelöä kuin liivate.

Kollageenia tarvitaan ihon kimmoisuuden ylläpitäjänä. Ihon vanhetessa sen kimmoisuus kollageenin hajoamisen seurauksena vähenee. Tästä johtuen kollageenia lisätään moniin kosmetiikan tuotteisiin. Ajatuksena taustalla on se, että hydrolysoitu kollageeni stimuloisi elimistön omaa kollageenin tuotantoa ja näin aikaansaisi ihon elastisuuden lisääntymistä. Tieteellinen näyttö asiasta on kuitenkin ollut ristiriitaista. Uusia tutkimuksia tehdään kuitenkin jatkuvasti ja kollageenin peptidivalmisteet ovat antaneet lupaavia tuloksia ihon kosteuden ja elastisuuden lisääntymisessä sekä ryppyjen vähenemisessä. Lisäksi on havaittu syötyjen pienten peptidien kulkeutuvan ihoon mutta tutkimuksessa käytettiin hiirtä mallina eikä näin ollen voida sanoa tapahtuuko sama myös ihmisellä.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus joka aiheuttaa nivelten toiminnan heikkenemistä, kipua ja särkyä. Kollageenivalmisteiden on esitetty helpottavan nivelrikkoon liittyvää kipua. Tutkimuksissa onkin havaittu lyhytaikaista apua nivelkivun vähentämisessä, mutta valitettavasti pitkäaikaista apua kollageenivalmisteet eivät näytä tarjoavan. On myös olemassa näyttöä kollageenihydrosylaatin kipua alentavasta vaikutuksesta terveillä ihmisillä, joilla nivelkipu on rasitusperäistä. Tässäkin yhteydessä näyttö rajoittuu muutaman kuukauden seurantajaksoon.

Biokierto-projektissa testataan ja kehitetään tapoja hyödyntää elintarviketeollisuuden sivuvirroista syntyvää materiaalia mm. kollageenin lähtömateriaalina. Tällä hetkellä olemme tehneet koe-eristyksiä ja puhdistuksia kananlihan ylijäämistä. Tavoitteena on ottaa hyötykäyttöön nämä sivuvirrat ja tuottaa korkealaatuista, puhdasta ja elintarvikekelpoista kollageenia. Alla olevassa kuvassa on kokonaista, laboratoriossa puhdistettua ja kuivattua kanan kollageenia, joka muistuttaa hieman sormituntumaltaan vanua. Tästä puhdistetusta kollageenista voidaan pilkkoa haluttuja peptidejä, joiden toivotaan olevan bioaktiivisia ja hyödynnettävissä joko ihon tai nivelten kunnon parantamiseen.

Laboratoriossa puhdistettua ja kuivattua kanan kollageenia

Lähteinä käytetty:

Rodriguez et. al. (2017) Collagen: A review on its sources and potential cosmetic applications. Journal of Cosmetic Dermatology 17:20-26

Kim et al. (2018) Oral intake of low-molecular-weight collagen peptide improves hydration, elasticity, and wrinkling in human skin: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Nutrients 10:826

Yazagi et. al. (2017) Oral ingestion of collagen hydrolysate leads to the transportation of highly concentrated Gly-Pro-Hyp and its hydrolyzed form of Pro-Hyp into the bloodstream and skin. J.  Agric.  Food  Chem. 65:2315−2322

Liu et. al. (2018) Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. 52:167-175

Clark et. al. (2008) 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. Curr Med Res Opin. 24:1485-1496

Markus Nurmi, Tutkija,
Elintarvikkeiden prosessointi ja laatu, Tuotantojärjestelmät,
Luke (Luonnonvarakeskus)

Leave A Reply